Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ и МРРБ предлагат за консултации Доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на програма "развитие на регионите“ 2021-2027 г. и на териториални планове за справедлив преход

В съответствие с изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на енергетиката започват процедура за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на ПРР 2021-2027, включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България за регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник.

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т.1, Министерство на енергетиката публикува съобщение за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица по изготвения доклад за екологична оценка.

 

Пълна информация може да намерите тук:

 

Съобщение за провеждане на консултации

Обява за обществено обсъждане

ДЕО ПРР 2021-2027 г. и ТПСП

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

 

отпечатай тази страница