Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Институциите и местната власт с общи решения за предстоящия зимен сезон в Габрово

свали снимката

Заради множеството проблеми с топлофикационната услуга, предоставяна от Топлофикация–Габрово, министерствата на енергетиката, на финансите, на околната среда и водите, както и местната власт в града, излизат с общи решения, които да осигурят нормалното протичане на предстоящия отоплителен сезон. Това стана ясно на съвместна пресконференция на министрите Румен Радев, Асен Василев, Юлиян Попов и кмета на града Таня Христова.  

„Проблемът не е от вчера, той е свързан с пренебрежителното отношение от страна на оператора на инсталациите към абонатите“, каза г-жа Христова. През последния зимен сезон топлоподаването е прекъсвано многократно поради аварии и амортизация на мрежата. Инвестиции липсват, а системното замърсяване на въздуха в града продължава повече от седем години. Г-жа Христова изрази съмнение, че през зимата абонатите изобщо ще могат да разчитат на местната топлофикация.

Като принудителна административна мярка през март т.г. местната РИОСВ е затворила въглищната част на инсталациите, но и тази мярка не дава необходимите резултати, каза министърът на околната среда и водите Юлиян Попов. Липсва информация от страна на инвеститора за неговите намерения да приведе съоръженията в съответствие със законодателството.

Централната и местната власт подготвят краткосрочни и дългосрочни решения за жителите на града. Министърът на енергетиката Румен Радев зави, че възможните технически решения са преминаване към природен газ и монтиране на термопомпи за обществените сгради. Работи се и за дългосрочни мерки чрез енергийно обновяване.

Проблемът засяга около 4 100 абоната, които ще трябва да преминат на алтернативно отопление през зимата. Направените изследвания на електропреносната и електроразпределителната мрежа показват, че те могат да поемат евентуално повишено потребление. Изчисленията сочат, че разликата между цената на топлинната и на електрическата енергия, която биха платили за отопление жителите на Габрово е между 1,3 и 1.5 млн. лв.

„Животът и здравето на българските граждани струва повече от милион и половина“, заяви министър Василев. Той допълни, че мярката е извънредна, а обявената сума ще бъде осигурена от държавния бюджет и ще бъде предоставена на общината за компенсиране на абонатите на топлофикационното дружество за предстоящия отоплителен сезон. "Поел съм ангажимент, че при други случаи на затваряне на инсталации Министерството на финансите ще осигури средства за отоплителния сезон. Ще подпомогне гражданите във всички градове, където възникнат подобни проблеми", каза той.

Извън тази краткосрочна мярка, паралелно се обмислят и дългосрочни решения, свързани с монтирането на термопомпи, използването на природен газ за отопление, активното използване на програми за енергийна ефективност и други, съобщи министърът на енергетиката Румен Радев. Той вече е подписал заповед за проверка в дружеството от страна на Министерството на енергетиката. Тя ще бъде осъществена съвместно с КЕВР.

отпечатай тази страница