Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Европейската комисия предоставя възможност за анализ на напредъка на Програмата за научни изследвания и обучение на Евратом за 2021-2025 г.

свали снимката

Европейската комисия предоставя достъп до платформа за анализ на напредъка, постигнат от Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021-2025 г. Предвижда се той да обхваща основните области на науката, поддържани от програмата, както и основните инструменти, които тя използва.

Чрез платформата, достъпна за периода 1 март – 24 май 2024 г., всеки желаещ има възможност да сподели мнения и препоръки относно инициативата с цел нейното доразвиване и усъвършенстване. Предоставянето на обратна връзка ще допринесе за по-добра отчетност и разширяване на програмата на Евратом за 2026-2027 г.

Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия е изключително важна част от усилията на ЕС за по-нататъшно развитие на технологичното лидерство и насърчаване на високите постижения в областта на ядрените изследвания и иновациите. Тя поставя фокус върху гарантирането на най-високите стандарти за безопасност, сигурност, радиационна защита, безопасност при управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация в ядрената област.

Основна цел на Европейската общност за атомна енергия е да допринася за повишаването на жизнения стандарт на държавите членки чрез стимулиране и подкрепа на ядрените изследвания и допълването им с общностна програма за научни изследвания и обучение.

Платформата за обратна връзка можете да откриете тук: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14112-Euratom-Research-and-Training-Programme-2021-2025-evaluation_en

Повече информация за програмата можете да прочетете тук: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_en

отпечатай тази страница