Диверсификацията на горива - акцент в изказването на министър Радев на конференция за енергийната сигурност

Диверсификацията на горива - акцент в изказването на министър Радев на конференция за енергийната сигурност свали снимката

Работим активно за реална диверсификация на доставките на ядрено гориво и процесът върви без закъснения и проблеми. Това заяви министърът на енергетиката Румен Радев в рамките на  конференция, посветена на горивата и енергийната сигурност, която се проведе в София. Сред участниците във форума бяха депутати, представители на държавната администрация, бизнеса, неправителствени организации, научните среди, синдикати, общественици и други.

Министър Радев подчерта, че основен приоритет по отношение на диверсификацията на доставките на ядрено гориво е спазването в най-висока степен на ядрената безопасност и гарантирането сигурността на енергийните доставки. Първата доставка на новото ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“ от страна на „Уестингхаус“ трябва да бъде извършена през април 2024 година.

В рамките на изказването си министърът на енергетиката засегна и темата за природния газ, по-специално проекта за разширяване на подземното газово хранилище в Чирен. Предвижда се удвояване на капацитета му с  физически обем за съхранение до 1 милиард куб. метра, което ще увеличи възможностите за добив. Подчертано беше и значението на потенциалното участие на страната ни с 20% дял в проекта за добив на газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух" в Черно море, както и решението на Министерския съвет от 25 август 2023 г. за  стартиране на нова процедура за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-26 Хан Тервел", също в Черно море.

Министър Радев отбеляза, че България проучва възможностите за увеличаване капацитета на газопроводите с Гърция и Румъния. "Работим активно за  финализиране на процеса по интегриране на плаващ терминал за приемане, складиране и повторна газификация край Александруполис", добави Румен Радев.

По отношение на осъществяването на проекта за нефтопровод или продуктопровод „Александруполис-Бургас“, министърът коментира, че това би увеличило възможността за диверсификация на горива не само за рафинерията в Бургас, но и конкурентоспособността в региона. Той допълни, че вече се е състояло заседание на Междуправителствената работна група, предстои изготвянето на предпроектно проучване и пътна карта. Министър Радев допълни, че не би било редно по този проект да се предприемат конкретни действия, преди да се направи правилна оценка на целевите пазари, на търсенето, на веригата за доставки, проучването на техническите аспекти, различните бизнес модели и възможности за публично частно партньорство.

отпечатай тази страница