Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Държавата няма да придобива вземания на "Булгаргаз" и БЕХ от "Топлофикация София"

Държавата няма да придобива вземания на свали снимката

Министерският съвет отмени постановление и решения на предходния кабинет поради риск мярката да бъде обявена за недопустима държавна помощ

По предложение на министъра на енергетиката Владимир Малинов Министерският съвет отмени днес постановление и решения на предходния кабинет, с които вземания на "Булгаргаз“ ЕАД и Български енергиен холдинг ЕАД от "Топлофикация София“ ЕАД в размер до 1.6 млрд. лв. са придобити от държавата чрез министъра на енергетиката. С отменените документи бяха одобрени промени по бюджета на Министерството на енергетиката за допълнителни плащания и на министъра на енергетиката беше възложено да проведе преговори и да придобие от името на държавата въпросните вземания.

Законът за публичните финанси постановява, че, когато се отпускат средства за сметка на бюджета на дадено ведомство в полза на небюджетни организации, ръководителят на ведомството е отговорен за извършването на оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи. За предвидената мярка е следвало да се изпрати уведомление до Европейската комисия с цел правна сигурност, а това не е направено. Администраторът на помощ е длъжен да не въвежда мярката в действие до произнасяне на ЕК, че разрешава помощта или че мярката не представлява такава помощ. Разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България предвижда, че въз основа на акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на енергетиката, държавата може да придобие вземания на "Български енергиен холдинг" ЕАД, и "Булгаргаз" - ЕАД, от "Топлофикация София" - ЕАД, с номинален размер до 1.6 млрд. лв., по цена, определена от независим оценител, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. При тази фактическа обстановка съществува реална възможност, при уведомяването на Европейската комисия, тя да определи мярката като държавна помощ, мотивира предложението си министър Малинов.

 

 

отпечатай тази страница