Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

България и Египет ще си сътрудничат при доставките на природен газ

свали снимката

България и Египет ще си сътрудничат при евентуални бъдещи доставки на природен газ от Египет за нашата страна и региона на Югоизточна Европа, и по-специално - от египетските терминали за износ на втечнен природен газ (LNG) и други. Това е предвидено в Меморандума за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на петрола и минералните ресурси на Арабска република Египет за сътрудничество в областта на природния газ, подписан в Египет от министрите Румен Радев и Тарек Муула, в присъствието на министрите на външните работи на двете държави Мария Габриел и Самех Шукри. Министър Радев бе на посещение в арабската страна в състава на правителствена делегация, водена от вицепремиера Мария Габриел.

Меморандумът създава рамка за задълбочаване на сътрудничеството в областта на природния газ, основана на взаимната изгода и общите интереси и цели на двете страни. Документът изразява желанието България и Египет за развитие на двустранното научно, техническо, технологично и търговско сътрудничество в рамките на тяхното национално законодателство. Той насърчава страните да обменят знания и най-добри практики между дружествата и институциите в областта на добива, съхранението, преноса и втечняването на природен газ, както и взаимните обсъждания относно закупуването на втечнен природен газ от египетските терминали.

Двете страни ще насърчават обмена на информация и експертен опит чрез засилване на партньорството между публичните и частните институции, работещи в сектора на природния газ.

В рамките на посещението си в Египет министър Радев разговаря и с министъра на електроенергията и възобновяемата енергия на арабската република Мохамед Шакер. Двете страни обсъдиха сътрудничеството помежду си и възможността за реализация на проекти от общ интерес. България и Египет работят по сключването на меморандум за разбирателство и в областта на електроенергетиката и ВЕИ, стана ясно по време на разговора.

България счита Египет за ключов партньор и подчертава стратегическия характер на това партньорство. Ефективните контакти в областта на енергетиката между двете страни могат да се превърнат в основа за цялостно активизиране на отношенията между държавите от региона на Близкия изток, Средиземноморието и Балканите.

 

отпечатай тази страница