Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

83 общини ще получат 107 млн. лв. за енергийно ефективни системи за улично осветление

83 общини ще получат 107 млн. лв. за енергийно ефективни системи за улично осветление свали снимката

Приключи вторият етап по процедурата за енергийно ефективни системи за улично осветление, която се администрира от Министерството на енергетиката. Процедурата се финансира по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. В рамките на поканата по процедурата бяха подадени общо 87 предложения на стойност близо 114 млн. лв. След извършена техническа и финансова оценка проектите на 83 общини са одобрени и ще получат финансиране в размер на 107 558 870 лв. Подкрепата за изграждане на енергийно ефективно улично осветление е част от раздел "Нисковъглеродна икономика" на Плана за възстановяване и устойчивост.

"Поехме ангажимент към общините до края на месец юни документацията да бъде разгледана и допуснатите проекти да бъдат класирани", припомня енергийният министър Владимир Малинов. Предстои в най-кратки срокове след преглед на необходимите документи, да бъдат сключени договорите. Срокът за изпълнение на проектите е до 15 месеца след подписване на договорите. "Уверен съм, че с реализацията на проектите ще се подобрят условията за гражданите в общините и ще се намалят разходите за енергия", подчерта Малинов.

Припомняме, че с изпълнението на проектите следва да се постигне минимум 30% спестяване на електроенергия. С намаляване на общинските разходи ще се осигури възможност средствата да бъдат насочени към други социални дейности. Изпълнението на инвестицията ще подпомогне процеса по намаляване на емисиите и подобряване на енергийното управление, както и разработването на различни концепции и внедряване на нови технологии в системите за улично осветление. В проектните предложения се предвижда внедряване на системи за мониторинг на енергопотреблението и за автоматично управление на осветлението. Голяма част от общините са предвидили и въвеждане на възобновяем енергиен източник, като част от техническите решения включват изграждане на собствена фотоволтаична централа с батерия за нуждите на системата за външно изкуствено осветление.

 

 

отпечатай тази страница