Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Николов: Не се очаква поскъпване на електроенергиятя за бита след отпадане на мораториума върху цените

Водещ: В следващите 20 минути нашите въпроси са към министъра на енергетиката Александър Николов. Добър вечер. С какво отоплявахте жилището си тази зима?

Александър Николов: Аз съм клиент на Топлофикация София.

Водещ: Каква беше сметката ви за последния месец февруари, например?

Александър Николов: Не мога да бъда точен и конкретен в момента.

Водещ: А можете ли да направите сравнение с периода от миналата година по това време?

Александър Николов: На лична основа не. Но на основа на това, което прави КЕВР към момента, не мисля, че има промяна както най-вече заради мораториума.

Водещ: Всяко семейство плаща сметките си за топлоенергия и знае каква е - хората вероятно ще се изненадат, че вие не знаете колко плащате.

Александър Николов: Ами не мисля, че следва да се изненадват поради една много проста причина и тя е, че лично аз ставайки въпрос за мен, за да си спестя време от това нещо съм направил нещо което е просто и то е директен дебит за плащане на конкретните сметки. И следя дали има сериозни отклонения в сметките ми за каквото и да е, включително и за разходи по банкови плащания и така нататък и към момента специално за комунални услуги особено свързани с електроенергия и топлозахранване не съм видял.

Водещ: Първата зима на вашето управление обаче от хората ще бъде запомнена с драстично по-високите сметки за ток и за топлоенергия. Защо, господин министър?

Александър Николов: Защото следва да не се забравя, че България е част от Европейски съюз и следва да не се забравя че е отворен пазар и когато се говори за цени и за сметки, следва да се има предвид нещо много важно, в допълнение на това уравнение и то е количествата и обемите. Сега ако говорим за електроенергия произведената електроенергия в България расте с чувствителен темп, ако говорим за цените на електроенергията, в крайна сметка за бита цените остават непроменени, за бизнеса са на едни от най-ниските нива в Европейски съюз. Особено след изплатените компенсации в рамките на пет месеца ще бъдат изплатени компенсации. В рамките на под 5 месеца ще бъдат изплатени компенсации в размер на над 4 милиарда и 100 милиона лева. Това е 3% от Брутния вътрешен продукт обратно в икономиката. Ако някой може да направи аналогично сравнение с която и да е държава членка в Европейския, която е компенсирала бизнеса си индустрията, операторите за да не повишава цените и така нататък с 3% от Брутния вътрешен продукт, нека каже как са го направили.

Водещ: Добре, след пет дни пада мораториумът върху цената на тока за бита. Ако през миналия месец едно семейство е плащало 100 лева за същото потребление през следващия месец без таван на цените колко ще струва тази потребена енергия?

Александър Николов: Първо, цента за бита остава регулирана, тя се решава от КЕВР, съответно какво решение ще вземе КЕВР е абсолютно право на регулатора, но няма причина да се очаква повишение на цената на тока за битовите потребители в България към момента.

Водещ: Булгаргаз обаче, поискаха 60% приблизително по-висока цена. Каква ще е цената на природния газ от първи април?

Александър Николов: Цената на природния газ от първи април зависи от динамиката на пазара.

Водещ: Това е след пет дни.

Александър Николов: За пет дни цената се повиши от 70 евро до 350.

Водещ: 60% ли е с днешна дата необходимото увеличение?

Александър Николов: Към днешна дата необходимото увеличение е значително по-ниско.

Водещ: Колко по-ниско?

Александър Николов: Това ще го съобщи Булгаргаз, когато дойде конкретният момент, защото всеки ден цените се променят. Аз за разлика от преждите управляващи няма да кажа неща които не са факти, няма да дам подвеждаща информация.

Водещ: Продължаваме с искането на Путин -неприятелските държави да плащат газа в рубли.

Александър Николов: Подобно искане официално не е постъпвало нито в Булгаргаз, нито в Булгартрансгаз към момента, нито в Министерство на енергетиката, нито в БЕХ.

Водещ: Ние чухме това нареждане на Путин неприятелските държави да плащат газа в рубли, а вие побързахте да кажете добре ще намерим рубли. Защо, господин министър?

Александър Николов: Казах, че каквото и да поискат по какъвто и начин да го поискат и какъвто и оперативен проблем да се създаде ще намерим решение.

Водещ: Има контрагент, който да извърши плащането в рубли казвате вие.

Александър Николов: Точно така. Има контрагент съответно има банкова институция, която може да направи такава транзакция. Ако въпросът е дали при потенциален проблем има риск мениджмънт план, който да реши този проблем отговорът е да и винаги ще се работи по такъв. Когато президентът на Русия има подобно изказване, съвсем логично е да се търсят решения в тази посока.

Водещ: Какво пише в договора с Газпром в каква валута плащаме газа?

Александър Николов: Детайли по договора специално с този контрагент няма да изнасям.

Водещ: Ето аз ще изнеса. Булгаргаз в искане до КЕВР. Съгласно договорената формула цената на доставените количества се изчислява за всеки месец долар за мегаватчас.

Александър Николов: Точно така, в долари. Сега  механизмът за разплащане е нещо конкретно в начина за изчисляване, но плащанията би следвало да останат и да бъдат или в евро или в долари.

Водещ: Когато ви попитаха моите колеги журналисти вие не ни показахте договора, а се подчинихте на искането на Путин. Защо, господин министър?

Александър Николов: Отново, не сме се подчинили и подобно изказване е много далеч от истината. Пак да обясня, когато президент на Русия каже, че възнамерява да направи нещо с конкретен контрагент на българска държава на българско държавно дружество и ако това застрашава доставките, естествено е че ще се търсят решения за да не бъдат застрашени доставките.

Водещ: Само, че ние сме подписали договор, не е ли това решението?

Александър Николов: Когато се излиза от договор има степенуване на рисковете, степенуване на важността на функция на конкретно дружество. На първо място Булгаргаз е обществен доставчик, основната му функция е да не спира доставките на природен газ, когато тези доставки зависят в най-голяма степен от конкретен контрагент, защото това е функция много назад във времето когато са правили конкретни договори, тогава този контрагент дори и да предявява подобни искания и те да са неправови и след това да има конкретни последствия, които може да предприемем ние, това е последваща стъпка. Основното е особено по време на отоплителния сезон, защото вие ме питате за цената на парното или за сметките на парното, основното за гражданите в България е да не са на студено. За да не са на студено трябва да има природен газ, за да има трябва да се спазват отношенията между двата контрагента.

Водещ:  Европа каза не сме съгласни да плащаме в рубли. Какво казва България ако Русия ни изпрати анекс с искане за промяна на този договор?

Александър Николов: Когато се задава този въпрос означава следното нещо България част ли е от Европа естествено, така, след като се наложени определени санкции и след като е взето колективно решение, естествено е, че България ще спазва това колективно решение.

Водещ: Тоест ние ще откажем да плащаме в рубли, ако това поискат от нас?

Александър Николов: Естествено, всички решения, които са част от Европейския съюз и са взети с консенсус , естествено че България ще се съобрази с тях.

Водещ: България се съобразява с решенията, Русия спира кранчето и какво правим ние? Моля ви конкретни стъпки.

Александър Николов: Първо имаме конкретни разговори с контрагенти, които са по втечнен газ.

Водещ: Кои са те?

Александър Николов: Всички възможни. Например контрагенти от Египет, от Либия, от Щатите… Kонтрагенти, с които обсъждаме капацитети в Гърция, в Турция за междусистемна свързаност също, продължават разговорите с партньорите от Азербайджан.

Водещ: Но това решения ли са, които могат да влязат в сила от утре, ако се стигне до спиране на доставките от Русия.

Александър Николов: Естествено, че не.

Водещ: А тогава?

Александър Николов: Ако бяха решения, които могат да се случат утре, Европа отдавна щеше да е спряла доставките на руския газ към Европа.

Водещ: Но ако газът от Русия спре утре какво правим ние?

Александър Николов: Ако газът от Русия спре утре, първото нещо, което ще се направи е, ще се наблюдават количествата, които са налични и по други договори, след това ще се увеличат количествата на внесен втечнен газ в България и ще се наблюдава кои са ключовите и критични дружества, които трябва да продължат да бъдат захранвано. Към момента поради това, че приключва отоплителният сезон зависимостта на България от природен газ ще падне драстично, съответно има време, в което допълнително да бъдат разгледани детайлите на съществуващите договори, на това как ще се нагнетява количество в Чирен какво ще бъде то и така нататък и така нататък.

Водещ: България няма да поднови договора за доставка на газ с Русия. Това ли е новината на тази седмица?

Александър Николов: Не мисля, че това е новината ако трябва да се цитира точно вицепремиерът, мисля че реферирате към негово изказване, точното изказване беше в тази обстановка, тоест по време на война.

Водещ: Нали вече Европа ще преговаря от наше име. Александър Николов: Това е едната от възможностите и естествено, че когато говорим за природен газ обемите са най-ключовото нещо което влияе върху цената. Когато се преговаря от името на целия Европейски съюз съответно когато обемът е значително по-голям и постигнатата цена ще е много по-добра.

Водещ: Кога ще започнат тези преговори?

Александър Николов: Това зависи от решение на Европейския съюз.

Водещ: Може ли за следващата година да очакваме доставки по такива договори?

Александър Николов: Мисля, че е възможно, да.

Водещ: Цената за България и за Германия една и съща ли ще бъде въпреки различните количества, които ще заявим да ползваме?

Александър Николов: Това все още предстои да се  обсъжда, но според мен следва да бъдат взети под внимание доста специфики. Не трябва да се забравя, че България е с най-ниска покупателна способност в целия ЕС, съответно при възможност България да продължи да получава природен газ на доста по-добра цена, мисля, че трябва да имаме право да се възползваме от това.

Водещ: Продължаваме с темата за корупцията и големите енергийни проекти. Има ли безплатен обяд, господин министър?

Александър Николов: Не.

Водещ: Кой раздава скъпи автомобили на високопоставени държавни служители?

Александър Николов: Това е доста интересен въпрос и според мен даже въпросът трябва да бъде разширен до защо.

Водещ: Какъв е вашият отговор на защо?

Александър Николов: Нашият отговор е това така меко казано прекрасно минало и наследство относно задлъжнялостта на една компания, която все още не може да изплати един интересен проект. И проблемът е, че изплащането на тази инфраструктура, зависи само от един единствен доставчик и той е Газпром. Също така гаранциите по изплащането, тоест ако не тече природен газ по тръбата и ако не се спазват добри отношения, също са издадени от компанията-майка, съответно начинът на сключване на този договор показва доколко е спазен интересът на България.

Водещ: Господин министър, член на управата на Булгартрансгаз е получил без пари кола от фирмата, която построи Балкански поток? Колко души още в министерството, което управлявате има такива автомобили?

Александър Николов: В министерството няма такива автомобили.

Водещ: В Булгартрансгаз колко са?

Александър Николов: Целият доклад и това даже бих ви окуражил да го направите може да го получите по закона за достъп до обществена информация. Сега специално за този случай искам да кажа нещо.

Водещ: Само да кажем и на нашите зрители става въпрос за съпруга на задържаната и след това освободена Севдалина Арнаудова от ГЕРБ.

Александър Николов: Точно така. От известно време се получават обвинения и спекулации относно политическа метла и така нататък. Лично аз няколко пъти казах че смятам че има достатъчно разумни хора и когато са оставени да работят свободно, те може да работят добре. Фактът, че дори конкретния човек който цитирате е в управителен орган на това дружество, мисля, че ясно показва дали е имало политическа метла или не, но оттук нататък БЕХ разполага с достатъчно висок експертен потенциал да извърши конкретните проверки и да вземе съответните решения, когато е необходимо и след детайлна проверка.

Водещ: Господин министър, вие откроявате и сам се питате защо са получени тези подаръци от хора в ръководството на Булгартрансгаз. Защо не сте предприели нищо?

Александър Николов: Мисля че времето на единоначалието мина и се надявам да е така. Надявам се да е минало и да остане там.

Водещ: Наистина ли Кирил Петков е разказал на Джо Байдън, че Путин е построил Балкански поток в България с корупция?

Александър Николов: Аз не съм присъствал на този разговор съответно няма да коментирам.

Водещ: Има ли корупция в този проект?

Александър Николов: Как дефинирате вие това, че има много отчетлива разлика между това как се строи реално диверсифицираща инфраструктура. За колко време се завършва, колко струва, какви са техническите параметри.

Водещ: Може ли вие да дефинирате? Корупция ли е? Има ли корупция в този проект?

Александър Николов: За мен има достатъчно много нередности и необясними факти, които не могат да бъдат обяснени рационално, съответно когато нещо не може да бъде обяснено рационално, означава че има нещо отзад, това нещо отзад най-често се нарича корупция.

Водещ: Говорите за корупция, а не сменяте борда на Булгартрансгаз. Защо, господин министър?

Александър Николов: Отново да кажа, министър не сменя в енергетиката конкретни управляващи органи, директно отговорни сме за БЕХ едно и второ …

Водещ: Не съм чула да сте сезирали прокуратурата, ДАНС за тези ваши съмнения.

Александър Николов: Отново ще кажа това, че нещо не е публично към момента, не означава, че не тече проверка. Когато има конкретен резултат ще разберете.

Водещ: Сезирали ли сте прокуратурата?

Александър Николов: Прокуратурата не. Не мисля, че ….

Водещ: ДАНС?

Александър Николов: Конкретните органи, които са под контрола на Министерство на енергетиката са БЕХ и директно свързаните дружества, в които не попада Булгартрансгаз, първо и второ, промяна каквато и да е на надзорен съвет или на управителен орган на системни оператори, в това число и Булгартрансгаз минава и се одобрява също от КЕВР.

Водещ: Кой прави проверката?

Александър Николов:  БЕХ.

Водещ: Вие искате ли оставката на борда на Булгартрансгаз?

Александър Николов: Булгартрансгаз първо е с двустепенна система на управление, надзорен съвет.

Водещ: Политическата отговорност я носите вие. Виждате ли причини да поискате оставката на това ръководство?

Александър Николов: Има достатъчно причини за промяна в надзорния съвет по моя лична преценка. Водещ: Защо не разкриете българските ангажименти по договора за Балкански поток?

Александър Николов: Говорим за изгубената пътна карта, която екс министърката Петкова не мога да разбера намерила ли я е, не я ли е намерила все още?

Водещ: Това, което България е подписала с този договор. И щом имате съмнения за корупция по него защо не ни позволите всички ние да знаем какво пише там?

Александър Николов: Всичко това което се знае за така наречения руски, турски или какъвто и да е поток, което в крайна сметка се превръща в разширение на мрежата, като щета вече е нанесена и то се вижда във финансовото състояние на конкретното дружество. Проблемът към момента е, че остават милиард и триста милиона за изплащане на тази инвестиция към момента и тези милиард и триста милиона продължава да зависят единствено от Газпром и от това да тече синьо гориво по тази тръба от един единствен доставчик, който доставчик не може да има алтернатива каквато и да е.

Водещ: Продължаваме с аварията в ПАВЕЦ Чаира. Застрашена ли е националната сигурност с това, което се случи, за което ни съобщихте на извънреден брифинг?

Александър Николов: Не, в никакъв случай.

Водещ: Можеше ли да бъде по-ниска цената на тока ако тази мощност беше влязла в експлоатация?

Александър Николов: Щеше да бъде по-ниска, да.

Водещ: Колко по-ниска?

Александър Николов: Зависи от конкретното предлагане, но в пикови часове, може да се стигне до намаление на цената с няколко процента.

Водещ: Кой осъществява контрола на този ремонт?

Александър Николов: Това е изключително интересен въпрос и показва цялостната конструкция назад във времето. ПАВЕЦ Чаира е уникално съоръжение само по себе си и е построено по уникален начин от японска компания, от Toshiba. Когато се стига за съоръжението до нужда от рехабилитация и от конкретния договор по който към момента има проблем, съвсем случайно конкретна компания, която има най-дълбока експертиза тъй като когато построиш нещо знаеш как си го правил съответно можеш да извършиш рехабилитация по най-професионалния начин, конкретната компания за съжаление не присъства в тази процедура и остава въпросът защо отново. След това конкретните компании не успяха да дадат технологично обяснение защо се случва тази авария, нито по данни, нито по тестове по нищо.

Водещ: Защо обаче на финала става ясно това? Кой контролира целия процес на ремонта?

Александър Николов: Целият процес на ремонта се контролира от 2 компании, които са избрани с договор, който последния му анекс е от 2019.

Водещ: А НЕК не осъществява ли контрол?

Александър Николов: Осъществява естествено контрол. Само че нещо много важно. Машината, в която има авария, все още не е предадена на НЕК. Съответно цялата отговорност за нейното функциониране и за  всичко случващо се е в избраните подизпълнители.

Водещ: Тоест през целия процес НЕК не са знаели как протича този ремонт?

Александър Николов: Естествено, че знаят как протича този ремонт. Не казвам това. Казвам кой носи отговорността към момента. Първо много странно е избран подизпълнител, второ, защо не присъства компанията с най-дълбока експертиза. Естествено че сега сме ги поканили за да може в крайна сметка да се установи какво и как се случва, трето нивото на експертиза на подизпълнителите до ден-днешен проджект мениджърът на конкретния огромен ремонт който се случва не е в България, а във Виена. НЕК като решение като сключване на договори, като експертиза абсолютно незадоволително ниво и нещо друго, което е интересно. Там има изхарчени и европейски средства.

Водещ: Сигнализирана ли е Европейската прокуратура?

Александър Николов: Събира се информация и на база на анализите на екипа, ще се реши къде да постъпи тази информация.

Водещ: Добре. Сега продължаваме с актуалните теми и коалиционните драми. Моля за много кратки отговори. АЕЦ Белене или нови реактори в Козлодуй?

Александър Николов: Нови реактори в Козлодуй.

Водещ: Трябва ли правителството да обяви форсмажор в държавата?

Александър Николов: Не.

Водещ: Андрей Гюров или Любомир Каримански, кой според вас трябва да стане шеф на Българската народна банка?

Александър Николов: Любомир Каримански.

Водещ: В рамките на Министерски съвет каква е позицията на „Има такъв народ“, трябва ли да предоставим военна помощ на Украйна?

Александър Николов: Не мога да взема отношение по въпрос, който е толкова сериозен и не бих си позволил.

Водещ: Кога за последно се видяхте със Слави Трифонов?

Александър Николов: Преди няколко дни.

Водещ: Каква оценка дава той на работата на правителството?

Александър Николов: Това ще оставя единствено ако господин Трифонов реши да го каже.

Водещ: Вие каква оценка давате на себе си и на работата на правителството?

Александър Николов: Не бих си позволил да се оценявам сам.

Водещ: Благодаря ви за този разговор.

 

"Защо, господин министър", бТВ

27.03.2022 г.