Теменужка Петкова: Търсим варианти за гарантиране на енергийната ни сигурност в контекста на европейската цел за въглеродна неутралност към 2050 г.

Водещ: Следва разговор с министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Вчера правителството реши единият от реакторите, предназначен за АЕЦ "Белене", да бъде поставен в АЕЦ "Козлодуй". Слага ли това кръст на идеята за втора атомна?

Теменужка Петкова: На първо място трябва да кажем, че, както България, така и всяка една друга държава-членка на ЕС, е изправена пред голямо предизвикателство с оглед високите амбиции, които си поставяме по отношение на постигането на климатична неутралност на ниво ЕС до 2050 г. Знаете, че това е едно голямо предизвикателство. На първо място е свързано с това да гарантираме нашата енергийна сигурност. Това означава да търсим възможности и варианти България да има необходимите базови мощности, които да гарантират нейната енергийна сигурност и да бъдат беземисионни. Вие знаете, че през 2018 г. беше взето решение от българския парламент, свързано с това да бъде търсена възможност за изграждане на АЕЦ "Белене". Впоследствие, през 2019 г., след няколко години съдебни дела Върховният административен съд се произнесе с окончателно решение по отношение ОВОС-а за 7 блок на АЕЦ "Козлодуй". В резултат на този положителен ОВОС Агенцията за ядрено регулиране през февруари 2020 г. одобри площадка номер 2 на АЕЦ "Козлодуй". През октомври 2020 г. нашето правителство взе решение, на база на което да се търси възможност в рамките на одобрението на ОВОС и да се влезе в преговори с американски компании, така че да можем да диверсифицираме ядрените технологии, с които България работи и да се потърси възможност за това да бъде изграден и 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" с подобна технология. Тогава беше създадена работна група, колеги от АЕЦ "Козлодуй",  те извършиха съответните анализи, влязоха в комуникация с четири американски компании. Бяха наети и двама международно признати външни експерти в областта на ядрената енергетика. Това, което всъщност излезе като резултат от този техен анализ, бе докладвано в рамките на заседанието на Министерския съвет във вчерашния ден. Това, което показва анализът, е, че в рамките на ОВОС-а са одобрени три технологии. Едната е -  АP 1000 - американска технология, другата е AS 2006 - руска и третата е AS 92 – това е технологията на реакторите за АЕЦ "Белене", които ние притежаваме. Ние сме си ги платили и трябва наистина да намерим начин да ги използваме по най-разумния начин така, че да можем да гарантираме енергийната си сигурност. Това, което получихме като информация от "Уестингхаус" е, че те няма да предложат за България реактор АP 1000, но ще подкрепят реализацията на 7 блок с наличното оборудване, което ние притежаваме.

Водещ: А как ще го подкрепят?

 

Теменужка Петкова: Ще участват в реализацията на един такъв проект.

 

Водещ: С какво?

 

Теменужка Петкова: Със системи за сигурност, които "Уестингхаус" може да предостави. Те са едни от най-добрите. Към настоящия момент в АЕЦ "Козлодуй" на 5-ти и 6-ти блок работим с такива системи. ОВОС-ът за 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" предвижда изграждането на един блок, който е 1000 мегавата. Така че, колегите са направили анализ на всички факти и обстоятелства и излязоха със становище, че не е налице техническа пречка това оборудване, което притежаваме и което е одобрено в рамките на ОВОС-а като технология, да бъде използвано за 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй". Вчера Министерският съвет взе решение да бъде направен анализ, който включва правната рамка, както националната, европейската и международната в областта на ядрената енергетика, както и да бъде направен финансово-икономически анализ. Европейското законодателство има редица изисквания, които трябва да бъдат спазени, те са свързани с държавните помощи и с диверсификация на свежо ядрено гориво. Всичко това трябва да бъде отчетено, когато се тръгва в такава посока. Така че, това, което предстои да направим, е такъв анализ, който впоследствие ще бъде представен и на Министерския съвет, и той ще вземе съответното решение.

Водещ: Сега, може ли конкретни въпроси? Това решение окончателно ли е?

Теменужка Петкова: Това решение е свързано с приемането на доклада на работната група, която беше назначена с моя заповед.

Водещ: Тоест тепърва предстои да стане окончателно?

Теменужка Петкова: Решението е окончателно по отношение на това, че оборудването, което ние притежаваме, няма техническа пречка да бъде използвано на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй".

Водещ: Това е руски реактор, платен наш български. И все пак -  "Уестингхаус" могат ли да доставят гориво или трябва от руснаците гориво да си доставяме?

Теменужка Петкова: Разбира се, че всичко това е основно изискване на ЕС за диверсификация на свежо ядрено гориво

Разбира се, "Уестингхаус" лицензира своето гориво, надяваме се това да се случи до 2024 г. Ние в момента имаме договор с "Уестингхаус" именно за лицензиране на свежо ядрено гориво, което да може да бъде използвано на сега действащите 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй".

Водещ: И понеже реакторите са руски и няколко пъти тук в разговор с мен в това студио сте казвали, че ние не може да заобиколим руската страна. Говорили ли сте с руснаците единият реактор да отиде в АЕЦ "Козлодуй". 

Теменужка Петкова: Колегите от "Росатом" са конструктори на проекта, те са производители на оборудването и, разбира се, че няма как да бъдат заобиколени. И ние работим години наред и имаме много добри партньорски отношения, така че, разговори с тях, разбира се, че ще бъдат проведени. Нека да видим какво ще покаже икономическият анализ, тъй като той трябва да даде отговор на редица въпроси.

Водещ: Ако приемем, че всички последващи процедури, които вие току що изброихте, минат, така да се каже, с параф "да", всичко е наред, означава ли, че пренасянето на единия реактор в АЕЦ "Козлодуй" слага кръст, точка на АЕЦ "Белене"?

Теменужка Петкова: Знаете, че има решение на българския парламент по отношение на търсенето на възможност за изграждане на АЕЦ ‚Белене". Само българският парламент може да вземе друго решение, когато ние сме готови с целия този набор от документи, от анализи, разбира се, че трябва да влезем в българския парламент, да докладваме така, както винаги, и парламентът е този, който ще вземе решение.

Водещ: Може ли така да обобщим - ако решите да преместите единия реактор в АЕЦ "Козлодуй" с всички условни процедури, които обяснихте, по този начин АЕЦ "Белене" остава с един реактор и трябва да отидете отново в парламента и да кажете "не успяхме да направим това, което ни възложихте с онова решение от 2018 г., затова ви молим да се разберем че няма да има АЕЦ "Белене". Това ли ще бъде разговорът в парламента?

Теменужка Петкова: На първо място може би трябва да кажем това, че пандемията от COVID-19 забави изключително много целия процес, свързан с процедурата за избор на стратегически инвеститор. Наистина в рамките на цяла една година почти нищо не се случваше и то не беше само в България. Това, както видяхме е в целия свят, пренареди световния дневен ред, така че, целият този процес се отложи много дълго време. Това, което ние трябва да направим, е да отидем в парламента и абсолютно честно да кажем какво сме установили, какво показват финансовите анализи, които сме направили, какво показва анализът на европейското законодателство, на международното законодателство в областта на ядрената енергетика и парламентът е този, който може да вземе решението, свързано с предходното решение за АЕЦ "Белене".

Водещ: Да, но това е абсурдно. Ако вие казвате, че единственият ни шанс е да построим 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", а парламентът ви каже "не, не, не, вие ще трябва да строите АЕЦ "Белене", това е някакъв абсурд, нали така?

Теменужка Петкова: Ние с парламента, разбира се, винаги сме имали изключително добър диалог, много добра комуникация, особено в рамките на енергийна комисия, аз лично винаги съм срещала много разбиране от страна на всички колеги.

Водещ: Но решението за 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" минава през решение в парламента да бъде обявен финал на десетилетната сага АЕЦ "Белене.

Теменужка Петкова: В рамките на вчерашния ден ние приехме доклада, който беше изготвен от работната група. На база на този доклад става ясно, че няма техническа пречка реакторите, които са налични за проекта АЕЦ "Белене", да бъдат използвани на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", на вече одобрената площадка номер 2.

Водещ: Какво ще правим с другия реактор? Било то 8-ми, както казва Борисов.

Теменужка Петкова: Отговорът на този въпрос ще дойде с извършването на правния и на финансово-икономическия анализ, които предстои да изготвим и да представим фактите.

Водещ: Може ли да обобщим нашия разговор дотук така, вие ще ме поправите ако греша. Много по-вероятно, много по-изгодно, много по-рационално и реално е да се случи 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", отколкото да намерим стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене".

Теменужка Петкова: Не бих се ангажирала с някакво категорично мнение по този въпрос. Нека да видим какво ще покаже финансовият анализ, той е изключително важен. Ние трябва да дадем отговор на много въпроси, да дадем отговор на това коя компания ще реализира този проект, защото европейското законодателство има определени изисквания. Когато става дума за такъв тип проекти, европейското законодателство по отношение на държавните помощи, е изключително стриктно. Така че, ние трябва да отчетем всеки фактор, за да може да кажем категорично – този вариант е по-изгоден или другият вариант е по-малко изгоден.

Водещ: Така че, какво значение има кое е евтино и кое – не, като няма стратегически инвеститор за "Белене" и така, като гледам, трудничко ще се намери.

Теменужка Петкова: За България е важно ние да гарантираме своята енергийна сигурност.

Водещ: Кое е по-вероятно? 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" или АЕЦ "Белене", по-вероятно и реалистично? Отвъд цените, отвъд парите.

Теменужка Петкова: Имайки предвид фактите към настоящия момент, тоест това, че имаме одобрена площадка номер 2, наличието на одобрен ОВОС и това, че в ОВОС-а съществува тази технология AS 92, която на практика са реакторите, които ние притежаваме за АЕЦ "Белене", фактът, че "Уестингхаус" заяви, че няма да предложи за България реактор АP 1000, ни кара да мислим, че построяването на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" е една твърде възможна версия. Но нека да видим какво ще покаже анализът. Нека да се влезе в парламента и парламентът съответно да каже своето мнение.

Водещ: И сега другата интрига, освен тази със 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", сделката на "Еврохолд" с ЧЕЗ България е одобрена. Има ли нещо, което ви притеснява във фирмата, която купува инфраструктура и фирма, свързана с националната ни сигурност?

Теменужка Петкова: Правителството и Министерството на енергетиката конкретно нямат отношение към това каква е фирмата, какви са нейните финансови възможности. По отношение на енергийната сигурност на страната, Законът за енергетиката много ясно е посочил кои са компетентните органи в тази посока. Комисията за енергийно и водно регулиране е органът, който преценява и разрешава или не разрешава извършването на такъв тип сделки, при които се прехвърлят повече от 20% от акциите на съответното дружество. Министерството на енергетиката е предоставило своето становище така, както комисията го изиска. Обяснили сме, че решението е изцяло в компетентността на КЕВР. КЕВР е събрал необходимата информация, отделно от това има и други институции като Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на конкуренцията, които са направили своите преценки в рамките на законовите си правомощия и са дали своето компетентно становище.

Водещ: Тоест вие как смятате че, от всичко това, което изброихте, институциите са направили сериозни проверки и българите трябва да сме спокойни, че ЧЕЗ отива в здрави ръце, така че няма да ни изгърми националната сигурност с електричеството, няма да ни изгасне токът, и няма да се притесняваме, тъй като той захранва най-голямата част от страната.

Теменужка Петкова: Законът за енергетиката е гарантирал всички тези обстоятелства. Има хипотеза в закона, която дава право, при допускане на определени нарушения, да има една функция на т.нар. особен управител, който може да влезе в дружеството и то трябва да гарантира наистина енергийната сигурност на страната и регулярните доставки на електрическа енергия за българските граждани.

Водещ: Много кратко на финала тече ли газ по Балкански поток?

Теменужка Петкова: Да, тече газ.

Водещ: Колко плащаме за газта, която минава през нас и която ползваме?

Теменужка Петкова: Ние не плащаме нищо, а получаваме приходи. И такива приходи ще получава България десетилетия напред.

Водещ: Тоест газът си минава свободно, безплатно така да се каже.

Теменужка Петкова: Ние просто транспортираме този газ до Сърбия, впоследствие Унгария.

Водещ: А ползваме ли част от този газ?

Теменужка Петкова: Да, нашият газ и нашите количества…

Водещ: И него не го ли плащаме?

Теменужка Петкова: Плащаме го, разбира се. В момента нашата цена е една от най-ниските  на природния газ, приблизително, малко над 13 евро е цената на природния газ в България. Може да се види на останалите борси, природният газ е на цена приблизително около 18 евро към настоящия момент.

Водещ: Благодаря ви за този разговор.

Теменужка Петкова: И аз ви благодаря.

 

"Лице в лице" БТВ 22.01.2021 г.