Министър Петкова: Наш основен приоритет е диверсификацията на енергийните ресурси и технологии

Водещ: И с огромно удоволствие посрещам здравата, само карантинирана беше, министър на енергетика Теменужка Петкова. Заповядайте.

Теменужка Петкова: Благодаря Ви.

Водещ: Така, пак предпазливо да се ръкуваме. На мината.

Теменужка Петкова: Да, трябва да бъдем предпазливи и да спазваме правилата.

Водещ: Как изкарахте карантината?

Теменужка Петкова: Нормално. При стриктно спазване на правилата, така, както здравните власти постановиха. Всичко беше така, както трябва.

Водещ: Ще се возите ли пак на джипката на Бойко Борисов?

Теменужка Петкова: Ами разбира се. Няма причина да не се возя.

Водещ: Той вече оздравя.

Теменужка Петкова: Да, така е.

Водещ: Казват, че не повтаря.

Теменужка Петкова: Да.

Водещ: Вие всъщност не изкарахте, бяхте само профилактично или превантивно.

Теменужка Петкова: Ами да, трябваше да спазим указанията на здравните власти.

Водещ: Добре.

Теменужка Петкова: Ние сме дисциплинирани хора и спазваме правилата.

Водещ: Г-жо Петкова, остават четири месеца до изборите. Ако трябва да направите една равносметка, обикновено предколедно си правим разни такива едни равносметки. В какво успяхте и в какво не успяхте? Хайде да подредим малко енергийните приоритети и то през призмата на този COVID-19, който доста забави различни процеси, но някои не ги забави в енергетиката, нали?

Теменужка Петкова: Да, така е.

Водещ: Дайте вашата версия.

Теменужка Петкова: Енергетиката е много важен сектор за икономиката на всяка страна. За икономиката на България енергетиката има ключово структуроопределящо място и значение. Приоритетите, които ние сме начертали в този сектор, са много ясно посочени в управленската програма. Първият, основен приоритет е свързан именно с диверсификацията на енергийните ресурси. Един приоритет, за който много правителства преди нас са давали заявка, но, така или иначе, нещата не са се получавали. Аз смятам, че сега, в рамките на този мандат на премиера Борисов, ние наистина ще можем да се похвалим с едни изключително добри резултати в тази посока. Знаете, че работим по няколко основни проекта в областта на природния газ и в областта на диверсификацията на доставките на свежо ядрено гориво. Това са едни много сериозни постижения, които, надявам се, да имаме до края на мандата. Те ще бъдат в интерес на България, в интерес на българския бизнес и на българските потребители.

Водещ: Но дайте да ги караме подред. Стана актуален напоследък Националния план за устойчивост и развитие, който Томислав Дончев предостави за обществено обсъждане и вече обсъждането започва. Вие влизате в третия стълб – Зелена…

Теменужка Петкова: България.

Водещ: България. Виждаме, че все още доста е подвижен процесът за това дали трябва да се затварят мините и всичките тези ТЕЦ-ове, които увеличават вредните емисии. Знаем позициите, които не са променени на нашите партньориот Централна Европа – Чехия, Полша, Словения и Унгария, нали така?

Теменужка Петкова: И България.

Водещ: Да. И България, да. Как ще се работи по тази тема?

Теменужка Петкова: Централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища, са много важни за България, за българската електроенергийна система. Вие знаете какква е нашата позиция. Нашата позиция е, че да, ние като държава-членка на ЕС, подкрепяме много високата амбиция на ЕС да бъде лидер в борбата с климатичните промени. Ние сме "за" това този преход да бъде излъчен, на всички ни е ясно какво е значението на декарбонизацията

на икономиката. Но, така или иначе, ние много ясно сме заявявали, че такъв един преход трябва да бъде направен плавно, трябва да бъде съобразен със спецификата на всяка една държава, трябва да бъде справедлив и да не води до риск по отношение конкурентоспособността на икономиката и съответно да не води до риск, свързан с енергийната сигурност в съответните държави-членки.

Водещ: Добре, дайте по-конкретно. В какви конкретни проекти ще бъдат ангажирани 37% от средствата, които са предвидени по тази програма "Зелена България".

Теменужка Петкова: Що се отнася до Плана за възстановяване и устойчивост, това е един изключително важен документ. Вицепремиерът Томислав Дончев представи основната визия, целта, посоката, по отношение на която ние ще вървим, за да постигнем тези цели. Трябва да е ясно едно – че на първо място този план има за цел не само да възстанови икономиката в резултат на кризата от COVID-19, но той има за цел да даде една възможност икономиката да се развива устойчиво десетилетия напред. И това всъщност ще бъде и първата крачка от прехода към нисковъглеродна икономика. Така че, този документ и проектите, които ще изпълняваме на базата на този Национален план за възстановяване и устойчивост, наистина имат много важно, структуроопределящо значение за България. Ние се постарахме в рамките на компетентността на всяко едно министерство да можем да откроим във всеки един сектор най-важните проекти, които биха могли да дадат възможност, освен да възстановим икономиката и да дадем гаранция, че тези проекти ще носят добавена стойност, а също и затова, че те ще гарантират икономически растеж в бъдеще. Що се отнася до енергетиката, както и Вие споменахте, този сектор е засегнат в т.нар. стълб "Зелена България". В този стълбса отделени 37% от средствата, от тези 12 млрд. лв., които България ще има възможност да използва и на практика да усвои. Така че, по отношение на стълба "Зелена България", 3 млрд. лв. от всичките 449 млрд. лв. са предвидени да бъдат като мерки за енергийна ефективност. Малко над 0,5 млрд. лв. са предвидени за Електроенергийния системен оператор на България, който има изключително важна роля в електроенергийната система на страната. Така че, това са основните насоки, в които ще вървим по отношение на енергетиката.

Водещ: Енергийният оператор ще си модернизира мрежата?

Теменужка Петкова: Точно така.

Водещ: Това до какво ще доведе?

Теменужка Петкова: Това е един изключително важен проект, който ние трябва да реализираме, защото това ще даде възможност нашия Електроенергиен системен оператор да управлява електроенергийната ни система максимално надеждно, да бъде гъвкав по отношение на управлението на електроенергийната система.Това означава хората да бъдат сигурни по отношение на доставките на електрическа енергия в страната, тъй като в електроенергийния микс на България, а и на всички държави-членки на ЕС,  все повече ще навлизат възобновяемите енергийни източници. Тук става дума за енергия от  слънце, вятър …

Водещ: Това го говорим от години с различен аспект – ту е много скъпа, ту…

Теменужка Петкова: Да, така е, но това на практика е бъдещето. За съжаление този тип производители на електрическа енергия не могат да бъдат регулирани. Така че, системата трябва да бъде гъвкава, да може да разполага с възможност за адекватно управление.

Водещ: Позволете ми да попитам в тази връзка, може да няма съвсем пряка връзка, но може би Вие ще ми помогнете да я намерим. Какво стана с либерализацията на енергийния пазар? Това, което трябваше да се случи до 01.07.2021 г., но приключи първия цикъл - промишлените потребители да минат на либерализиран пазар. Доколкото разбрах от статистиката, която четох, не съм сигурна дали тя е окончателна. Ние говорихме с Вас и преди, че не беше много добре промотирана тази инициатива, имаше само едно клипче, което се излъчваше по националната телевизия ли беше и на сайта на КЕВР.

Теменужка Петкова: На Министерството на енергетиката.

Водещ: Да. Не сте постигнали и 20% от целта си.

Теменужка Петкова: Ние сме постигнали 100% от целта си, защото от 01.10.2020 г. всички стопански субекти, които до този момент бяха на регулирания пазар, тъй като те са присъединени към мрежи "ниско напрежение" вече  са на свободния пазар.

Водещ: Само че исках да кажа, че преместването не е настъпило. Само на около 20%, даже няма и толкова. А другите останаха при предишните си снабдители – CEZ, EVN.

Теменужка Петкова: Другите останаха, бяха прехвърлени служебно. Тези, които не са си избрали доставчик на електрическа енергия, останаха служебно към търговеца на съответното електроразпределително дружество, към което са били преди това. Но те не са останали на регулирания пазар, те са на свободния пазар.

Водещ: Своеобразно да, но всъщност идеята беше да поевтинее тяхната енергия, преминавайки, излизайки от мастодонтите-доставчици на енергия, нали така?

Теменужка Петкова: Цените на свободния пазар се формират на база на търсенето и предлагането. Това, което получават стопанските субекти като цени, като оферти към настоящия момент, е изцяло на пазарна цена. Тази цена, която всички доставчици на електрическа енергия предлагат на борсата, на пазара на електрическа енергия.

Водещ: И тогава излиза, че няма да се занимавате повече с това? Значи срока 1 юли изобщо не е валиден, така ли?

Теменужка Петкова: 01.07.2021 г. е срокът, в който трябва да бъде либерализиран пазарът на едро. Това е една друга тема, която е също изключително важна и тя е свързана с това, че от 01.07.2021 г. вече КЕВР не трябва да определя квоти за производство на електрическа енергия от определени производители за регулирания пазар. На този регулиран пазар към настоящия момент са само битовите потребители, само ние като битови потребители ползваме тази възможност към настоящия момент.

Водещ: Каква е целта на тази работа в числа?

Теменужка Петкова: Целта на тази реформа всъщност е ние да се доближим постепенно към формиране на цената на електрическата енергията и за бита на база на пазарните принципи. Това е, така да се каже, една първа крачка. Вие знаете, че към настоящия момент, съгласно действащото законодателство, КЕВР е тази, която определя квотите и казва на съответните централи какво количество електрическа енергия трябва да произведат за регулирания пазар, за да задоволят потребностите на бита и до 01.10 - на тези стопански субекти, за които сега говорим…

И съответно - определя и цените, на които тези производители трябва да продават електрическата енергия. Това, което изисква европейското законодателство, е да няма този квотен принцип. А цената пак ще бъде регулирана за битовите потребители, но тя ще се определя, без вече КЕВР да посочва централите, които да произвеждат…

Водещ: Тоест административната намеса ще отпадне.

Теменужка Петкова: Точно така, да. Пак ще има лимит на цената и те ще бъдат избирани на база на търг.

Водещ: Ясно. Хайде обаче да поговорим и за зимния сезон и в частта му за студения резерв. Студеният резерв на ТЕЦ Варна е спрян, нали така?

Теменужка Петкова: Студеният резерв като цяло е трансформиран. Знаете, че беше извършена промяна в Закона за енергетиката.

Водещ: Освен, че беше трансформиран, но на ТЕЦ Варна? Общо, нали така?

Теменужка Петкова: За всички, ние тук не правим разлика за съответния производител на електрическа енергия.

Водещ: Но поводът беше ТЕЦ Варна?

Теменужка Петкова: Поводът беше, на първо място дискусията с ЕК и условията, които Комисията постави пред нас.

Водещ: Нямаше такава дискусия, това беше симулирано.

Теменужка Петкова: Не, не.

Водещ: Нашите протестъри го предизвикаха. И вие се обърнахте.

Теменужка Петкова: Не, не. Пак казвам, това е плод на дискусията, която ние водим с ЕК. Тя постави няколко много важни условия за това ние да получим механизъм за капацитет. Вие знаете колко е важен за нас механизма за капацитет, защото той ще ни даде възможност да гарантираме сигурната работа на нашата електроенергийна система и работата на въглищните ни централи. Но Комисията постави няколко условия. Първото условие е свързано с това от 01.07.2021 г. да бъде направена либерализация на пазара на едро, това за което преди малко споменах. Второто изискване е да бъде премахнат студеният резерв и третото изискване е всички участници на пазара на електрическа енергия да бъдат поставени при равни условия. Тоест да няма договори, които са при по-различни условия от останалите.

Водещ: Добре, сега студеният резерв е в ТЕЦ "Марица-Изток 2", нали така? Тя отговаря за него.

Теменужка Петкова: Няма студен резерв към настоящия момент.

Водещ: Условно.

Теменужка Петкова: Да, няма. Ако възникне необходимост…

Водещ: Тогава се включва ТЕЦ "Марица-Изток 2", нали така?

Теменужка Петкова: … законодателят е указал как трябва да се действа. Ако има такава необходимост, , на база на доклад от ЕСО, който, както вече споменахме, има много важна роля в електроенергийната ни система, се определя необходимото количество студен резерв, което ще се предостави. То се предоставя със заповед на министъра на енергетиката, ако има такава потребност. Към настоящия момент такава потребност не е имало и студен резерв не е предоставян.

Водещ: Добре де, но все пак Вие няма начин да не сте си помислила като министър на енергетиката кой ще я издава тази заповед.

Теменужка Петкова: Министърът ще я издаде по предложение на ЕСО.

Водещ: Именно, това казвам, че Вие няма начин да не сте помислила като министър на енергетиката, който ще издава тази заповед при случай, сега още не е студено, но знае ли човек. На кого ще заповядате?

Теменужка Петкова: В закона ясно е указано на кого, това е най-голямата инсталирана мощност в нашата електроенергийна система, най-голямата термична централа.

Водещ: ТЕЦ "Марица-Изток 2".

Теменужка Петкова: В закона не е посочена коя е…

Водещ: И коя е?

Теменужка Петкова: … но на база на анализа, който ние имаме и който правим по отношение на мощностите в българската електроенергетика, разбира се на тези условия отговаря ТЕЦ "Марица-Изток 2", държавната централа.

Водещ: Добре. Това няма ли да доведе отново до акумулиране на средства от финансиране на държавната електрическа централа?

Теменужка Петкова: Не, не бих казала. Тук може би е важно да отворим една скоба и да кажем, че към настоящия момент  отново са в ход промени в Закона за енергетиката, като една от тях е в посока на това да бъде транспониран регламент на ЕК, който е свързан с предоставянето на допълнителни услуги от страна на ЕСО. Това на практика ще създаде възможност студеният резерв в този му вид, който и към настоящия момент е в Закона за енергетиката, да бъде премахнат. Всъщност ще има търг, на база на който ще се предоставят допълнителни услуги при необходимост и по усмотрение на ЕСО. Така че, аз се надявам много скоро тази тема, свързана със студения резерв, вече да бъде приключена окончателно в българската електроенергийна система.

Водещ: Добре, вървим уверено напред. Има много теми, но избирам последната, защото времето пак неусетно минава. Може ли кратко да кажете, след като се изчисти недоразумението, което създаде малко министър-председателят като заяви, че ще се строи 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй" с американски реактори, Вие уточнихте, че правителството даде мандат на БЕХ да проучи възможността за изграждането на 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй" с американски реактори. Докъде се стигна, кога ще има окончателно решение за 7-и блок и той не измества ли проекта "Белене"?

Теменужка Петкова: Първо да уточним само, че няма недоразумение.

Водещ: Имаше малко изгубили се в превода.

Теменужка Петкова: Не, това, което премиерът каза е и наш основен приоритет. Той е свързан с диверсификация на енергийните ресурси и съответно -  енергийните технологии. Това, което ние искаме и това, което Министерският съвет възложи като мандат на БЕХ, е свързано с възможността БЕХ да влезе в преговори с компании от САЩ, да направи проучване, да направи анализ по отношение на развитието на технологиите в областта на ядрената енергетика, включително и технологията на т.нар. "малки модулни реактори".

Водещ: Може ли да ни бирифирате докъде сте стигнали в момента и измества ли 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй" проекта "Белене"?

Теменужка Петкова: В момента работната група е сформирана, включени са експерти от министерството, от БЕХ, от АЕЦ "Козлодуй", от АЕЦ "Козлодуй-Нови мощности", държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", ЕСО. Като наблюдатели в процеса са поканени да участват и колеги от Агенцията за ядрено регулиране. Така че колегите работят, срокът за изготвяне на доклад е 31.01.2021 г.След тази дата ще имаме много по-голяма информация, с която, разбира се, веднага ще запознаем и българските граждани. Що се отнася до това дали 7-и блок ще измести АЕЦ "Белене", тук трябва да отворим една скоба и да кажем, че решението, свързано с търсенето на възможност за реализация на проекта АЕЦ "Белене" на пазарен принцип е взето от българския парламент. Така че, ние работим в изпълнение на това решение, движим се така, както българският парламент ни е възложил. А именно - да бъде разработена процедура, тя е разработена,да бъдат проведени преговори. Поставени са много ясно параметрите от страна на парламента - при какви условия може да се върви в тази посока.

Водещ: Така, само един въпрос за финал, разбрах Ви. Кратко ми отговорете, моля Ви, и ясно. Американски реактори, това свързано ли е с покупката на американски самолети, със строенето на американски кораби за нас и това не измества ли Закона за обществените поръчки?

Теменужка Петкова: Не, категорично не е свързано с тезиобстоятелства, които Вие споменахте. Само ще си позволя да припомня, че още през 2012 г. е взето принципно решение за изграждане на нова ядрена мощност – 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй". Това решение е взето от правителството тогава на премиера Борисов. След това, през 2013 и 2014 г. правителството на премиера Орешарски също взима няколко решения в тази посока. Едно от тях е свързано с това да бъде изграден 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй" с американска технология, реактор AP1000. Така че няма никаква новина.

Водещ: Бяхте много ясна. Благодаря Ви много.

Теменужка Петкова: И аз Ви благодаря, пожелавам Ви успех.

Водещ: Всичко добро Ви желая. Заповядайте.