Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

The Clean Hydrogen Partnership с покана за проекти за научноизследователски и инвестиционни дейности в областта на водородната икономика

свали снимката

Общо 113. 5 млн. евро ще бъдат предоставени чрез програмата „Хоризонт Европа“

 

The Clean Hydrogen Partnership (Партньорство за чист водород) обяви на 17 януари 2024 г. нова покана за представяне на предложения за научни изследвания в областта на водородната икономика. Общо 113,5 милиона евро ще бъдат предоставени чрез програмата „Хоризонт Европа“ за проекти за научни изследвания и иновационни дейности по цялата верига на стойността на водорода.

Допълнителни 60 милиона евро (от бюджета на плана RePowerEU) са предвидени за подпомагане на различни дейности за увеличаване на броя на водородните долини в цяла Европа.

Мирела Атанасиу, изпълнителен директор на The Clean Hydrogen Partnership, прикани партньорите от всички страни на ЕС, както и от асоциираните членове, да кандидатстват, за да може предимствата на водородните технологии да се материализират и да се доближим до една по-устойчива водородна икономика.

Общо 20 теми са част от поканата за подаване на предложения, включително за производство, за съхранение и разпределение на водород, за транспорт, топлоенергия и др.

Поканата е отворена за кандидатстване до 17 април 2024 г. чрез системата за електронно подаване на портала за финансиране и търгове на ЕС.

Подробна информация за поканата можете да намерите тук.

Партньорството за чист водород организира и информационен ден на 26 януари 2024 г., за да представи всички детайли по поканата, правилата за участие и оценка, както и да поясни други правни и финансови аспекти, свързани с поканата.

The Clean Hydrogen Partnership e организация на публично-частно партньорство, което подпомага изследвания и иновации в областта на водородните технологии в Европа. В периода 2021 – 2027 г. организацията е финансирана от ЕС с 1 млрд. евро – средства, допълнени от най-малко същия размер частни инвестиции, повишавайки общия бюджет до над 2 млрд. евро.

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница