Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката проведе работна среща за увеличаване на оборотните средства на "Булгаргаз" ЕАД

свали снимката

Министърът на енергетиката Росен Христов проведе работна среща с представители на финансовите среди за проучване на възможностите за осигуряване на оборотни средства за обществения доставчик на природен газ.

На нея присъстваше и министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, както и ръководството на БЕХ ЕАД и "Булгаргаз"ЕАД. Министър Христов обясни нуждата от краткосрочно финансиране с повишената цена на газа и променените условия за плащане за доставките през последните месеци, за повечето от които се изисква авансово плащане. Обсъдени бяха и предизвикателствата за оптимизиране на несъбраните вземания на дружеството. Набелязани бяха конкретни стъпки по решаване на ликвидната криза на "Булгаргаз" ЕАД и по цялостното финансиране на дейността на компанията.

отпечатай тази страница