Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага допълнение към списъка на стратегическите обекти и дейности в енергетиката

Министерството на енергетиката предлага изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г., което определя стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.  Предлага се дейността „електроразпределение“, диспечерските центрове на електроразпределителните дружества, както и електрическата подстанция София – център 110/10 kV на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, да бъдат включени към стратегическите обекти и дейности в енергетиката.  С придобиването на този статут те ще получат допълнителна защита против престъпни посегателства и ще бъде осигурена възможност Държавната агенция „Национална сигурност“ да осъществява пряк контрол и защита на тези обекти.  Очаква се промените да доведат до повишаване на енергийната сигурност в страната и осигуряването на безпроблемно снабдяване с електроенергия на потребителите.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: r.angueltchev@me.government.bg.

Проект на постановление

Мотиви

Оценка на въздействието

Становище на администрацията на Министерския съвет

Справка за отразяване на становищата, получени след публикуване на проекта на Постановление за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

отпечатай тази страница