Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Николов към колегите си от региона: Нямаме време, нека потърсим общи решения за синергия

свали снимката

Не трябва да има граници между държавите, когато говорим за различни газови коридори в региона. Да седнем заедно и да покажем пример, защото единни сме по-силни. Нека загърбим различията и да потърсим общи структурни решения за реална синергия в сектора. Нямаме време, зимата не е далеч. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов при откриването на регионалната министерска среща в София, посветена на сътрудничеството в областта на енергийна сигурност, диверсификация и зеления преход. Той бе домакин на събитието, на което присъстваха министър-председателят Кирил Петков, вицепремиерът Асен Василев, генералният директор на ГД "Енергетика" на Европейската комисия Дите Йоргенсен, енергийни министри и представители на сектора от региона.

Сред тях бяха Зорана Михайлович, вицепремиер и министър на минното дело и енергетиката на Сърбия, Константинос Скрекас, министър на околната среда и енергетиката на Гърция, Виргил-Даниел Попеску, министър на енергетиката на Румъния, Парвиз Шахбазов, министър на енергетиката на Азербайджан, Герман Галушченко, министър на енергетиката на Украйна, Алпарслан Байрактар, зам.-министър на енергетиката и природните ресурси на Турция и Крешник Бектеши, министър на икономиката на Република Северна Македония.

Те обсъдиха най-неотложните предизвикателства  в отрасъла, в контекста на кризите, както и бъдещото развитие на регионалните пазари на електроенергия, сигурността на газовите доставки, декарбонизацията и европейската зелена политика. Участниците се обединиха около необходимостта от солидарност за осъществяване диверсификацията на енергийните източници за страните на Югоизточна Европа. За тези амбициозни цели Югоизточна Европа може да играе ключова роля за надеждността на системите и трансформацията към нисковъглеродна икономика. Експертите изразиха надежда, че правителствата в региона ще предприемат като продължение от форума работни дискусии помежду си и с Европейската комисия, Секретариата на Енергийната общност и други партньори, за ефективно осъществяване на енергийния преход.

По време на форума бе създадена регионална работна група като част от платформата на ЕС за съвместно закупуване на енергоносители.

Дискутирахме средносрочни и дългосрочни мерки за преодоляване на проблемите, посочи по-късно пред медиите министър Николов. В по-дълга перспектива работната група за формиране на общо европейска енергийна платформа за съвместно закупуване на природен газ ще представи всички възможни сценарии на ниво инфраструктура и покупка на енергия и енергийни ресурси, стана ясно от думите му.

В рамките на конференцията се състоя подписване на важни документи, които отразяват готовността на страните участнички за ефективно партньорство.

Подписан бе договор за възлагане на обществена поръчка за инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Междусистемна газова връзка България–Сърбия на българска територия” (IBS). Междусистемната връзка е ключов проект за реализиране на концепцията за изграждане на газоразпределителен център в България и е сред приоритетите за гарантиране енергийната сигурност на страната, диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на синьо гориво, либерализация на енергийния пазар и защита на потребителите. Със съгласието на Европейската комисия "Булгартрансгаз" ЕАД е определен за организатор на проекта и бъдещ оператор на интерконектора.

Сключен бе и меморандум за разбирателство за дългосрочно съхранение на енергия между "Български енергиен холдинг" ЕАД и Stone&Webster LLC (дъщерно дружество на Westinghouse Electric Company LLC). Споразумението предвижда сътрудничество за инсталиране на две помпени системи за устойчиво съхранение на топлинна енергия, осигуряващи 2 GWh. Те ще повишат устойчивостта на електрическата мрежа и ще подкрепят производството на енергия от ВЕИ в страната с потенциал за компенсиране до 0,7 милиона метрични тона емисии въглероден двуокис годишно.

Подписани бяха и две декларации на министерско ниво от важно регионално значение - за подкрепа на проектите BG-GR Cross-ReGen и BG-RO Cross-ReGen. Те ще насърчат двустранното сътрудничество на България съответно, с Гърция и с Румъния, за ефективно използване на ВЕИ потенциала в граничните области.

 

отпечатай тази страница