Министър Николов обсъди със сръбския вицепремиер Зорана Михайлович възможностите за интеграция на общи енергийни пазари

Министър Николов обсъди със сръбския вицепремиер Зорана Михайлович възможностите за интеграция на общи енергийни пазари свали снимката

Министърът на енергетиката Александър Николов разговаря в Белград с вицепремиера на Сърбия и министър на минното дело и енергетиката проф. д-р Зорана Михайлович и обсъди с нея перспективите пред двустранното сътрудничество в сектора.

Основна тема на срещата бе интеграцията на общи енергийни пазари. Двамата изказаха становище, че по този начин Западните Балкани биха били по-видими през призмата на общия енергиен пазар на ЕС. Тази тема е изключително важна за българската енергетика, защото балансира целия регион, бе подчертано на обсъждането.

Важна част от разговора бе устойчивостта и сигурността на системата в контекста на международното поскъпване на цените на енергоносителите и евентуална опасност от нарушаване редовността на международните доставки. В средносрочен план следва да се разработи общ подход за кризисни планове и ограничаване на негативните ефекти при настъпване на рискове. В полето на трансформация и декарбонизация бяха набелязани и възможности за общи проекти за ВЕИ.

Министър Николов бе част от българската делегация за официалното посещение на премиера Кирил Петков в западната съседка. В рамките на визитата сръбският президент Александър Вучич, премиерът Ана Бърнабич  и вицепремиерът Зорана Михайлович изразиха готовност да предоставят инвестиционно намерение при евентуално стартиране на проект за нови ядрени мощности. Двете страни обсъдиха и общи предизвикателства при целите за декарбонизация.

Доказателство за добрите двустранни отношения в енергетиката е напредъкът по изграждането на междусистемната газова връзка България–Сърбия, която се очаква да бъде завършена до октомври следващата година. Тя ще разшири възможностите за по-активно присъствие на двете държави на европейския газов пазар и ще насърчи диверсификацията на доставките през Южния газов коридор.  

България води политика, съобразена с основните цели на ЕС за сигурност, конкурентоспособност и устойчиво развитие, бе коментирано още на срещите. Нашата страна подкрепя Сърбия в преговорите й с ЕС по глави "Енергетика" и "Трансевропейски мрежи“ и приветства усилията й за разширяване на електропреносна мрежа и газовата инфраструктура в региона. Двете държави освен това са част от Групата за енергийната свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC). Съвместната работа тук е съсредоточена върху по-добрата интеграция на пазарите на природен газ и електроенергия в Централна и Югоизточна Европа.

отпечатай тази страница