Министър Николов обсъди със сръбския вицепремиер Зорана Михайлович възможностите за интеграция на общи енергийни пазари

свали снимката

Министърът на енергетиката Александър Николов разговаря в Белград с вицепремиера на Сърбия и министър на минното дело и енергетиката проф. д-р Зорана Михайлович и обсъди с нея перспективите пред двустранното сътрудничество в сектора.

Основна тема на срещата бе интеграцията на общи енергийни пазари. Двамата изказаха становище, че по този начин Западните Балкани биха били по-видими през призмата на общия енергиен пазар на ЕС. Тази тема е изключително важна за българската енергетика, защото балансира целия регион, бе подчертано на обсъждането.

Важна част от разговора бе устойчивостта и сигурността на системата в контекста на международното поскъпване на цените на енергоносителите и евентуална опасност от нарушаване редовността на международните доставки. В средносрочен план следва да се разработи общ подход за кризисни планове и ограничаване на негативните ефекти при настъпване на рискове. В полето на трансформация и декарбонизация бяха набелязани и възможности за общи проекти за ВЕИ.

Министър Николов бе част от българската делегация за официалното посещение на премиера Кирил Петков в западната съседка. В рамките на визитата сръбският президент Александър Вучич, премиерът Ана Бърнабич  и вицепремиерът Зорана Михайлович изразиха готовност да предоставят инвестиционно намерение при евентуално стартиране на проект за нови ядрени мощности. Двете страни обсъдиха и общи предизвикателства при целите за декарбонизация.

Доказателство за добрите двустранни отношения в енергетиката е напредъкът по изграждането на междусистемната газова връзка България–Сърбия, която се очаква да бъде завършена до октомври следващата година. Тя ще разшири възможностите за по-активно присъствие на двете държави на европейския газов пазар и ще насърчи диверсификацията на доставките през Южния газов коридор.  

България води политика, съобразена с основните цели на ЕС за сигурност, конкурентоспособност и устойчиво развитие, бе коментирано още на срещите. Нашата страна подкрепя Сърбия в преговорите й с ЕС по глави "Енергетика" и "Трансевропейски мрежи“ и приветства усилията й за разширяване на електропреносна мрежа и газовата инфраструктура в региона. Двете държави освен това са част от Групата за енергийната свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC). Съвместната работа тук е съсредоточена върху по-добрата интеграция на пазарите на природен газ и електроенергия в Централна и Югоизточна Европа.

отпечатай тази страница