Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Малинов: Инвестициите в сигурно оборудване ще допринесат за устойчивото развитие на енергетиката

Министър Малинов: Инвестициите в сигурно оборудване ще допринесат за устойчивото развитие на енергетиката свали снимката

„Продължаването на инвестициите в сигурно оборудване ще допринесе за устойчивото развитие на българския енергиен отрасъл“. Това каза министърът на енергетиката Владимир Малинов по време на среща за представяне на технологията за производство на енергия: възможности и перспективи за устойчиво развитие. Тя бе организирана от Американската търговска камара, Солар Турбайнс и Главболгарстрой. В срещата участва и посланикът на Съединените американски щати у нас Н. Пр. Кенет Мертен.

По време на дискусията министър Малинов открои успешното десетгодишно сътрудничество на българската страна с водещия производител на енергийно оборудване – американската компания Солар Турбайнс. „След мащабния проект за модернизация на компресорни станции и изграждането на две нови, в България функционират общо 17 най-съвременни нискоемисионни газотурбинни компресорни агрегата, произведени от компанията. Те отговарят на най-високите експлоатационни и екологични стандарти“, припомни той. По думите му тази енергийна инфраструктура има ключова роля за гарантиране на надеждността и гъвкавостта на мрежата. „Така модернизираната българска газопреносна система осигурява достъп до значителни количества природен газ от разнообразни източници, в т.ч. втечнен природен газ, за всички страни в региона“, подчерта министър Малинов. „В рамките на проекта за разширение на подземното газово хранилище "Чирен" на площадката на съоръжението ще бъдат инсталирани още 4 компресора на Солар Турбайнс, с които ще бъдат постигнати необходимите технически параметри за удвояване на капацитета на хранилището“, допълни още той.

„Страната ни вече се сблъсква с редица предизвикателства по отношение на балансирането на енергията, произведена от възобновяеми източници. В тази връзка следва да инвестираме в балансиращи мощности, които ще предоставят устойчиво решение“, каза Малинов. Той изрази увереност, че опитът на Солар Турбайнс в производството на газови турбини за производство на електрическа енергия ще допринесе за постигане целите на енергийния преход у нас.

 

отпечатай тази страница