Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Христов: Следим ежедневно напредъка по IGB, така че търговската експлоатация да започне на 1 октомври

свали снимката

Търговската експлоатация на интерконектора Гърция – България (IGB) трябва да започне на 1 октомври. До края на деня очакваме изпълнителите на проекта да внесат официално в Министерството на енергетиката и в Министерството на регионалното развитие и благоустройството детайлен график за изпълнение на всички оставащи дейности. На база на този график всяка седмица ще проверяваме на място напредъка и ще подпомагаме изпълнителите по отношение на административните процедури, така че да не бъде допуснато допълнително забавяне. Това обяви пред журналисти министърът на енергетиката Росен Христов, който днес направи инспекция на изграждането на газопровода. Министър Христов открои завършването на системата за електронно управление като една от най-важните бъдещи задачи пред изпълнителите на проекта.  В момента тя е в тестов период. Да бъдат отстранени всички коментари, свързани с пожарната безопасност, да бъде гарантирано пренасянето на данните по оптичен кабел, както е заложено в проекта и да бъде подготвена и внесена цялата документация, свързана с получаването на акт 15 и акт 16 на обекта също са сред най-важните бъдещи задачи за изпълнение. По думите на министъра, очакването е двата акта да бъдат издадени около средата на м. септември, като е договорено документите, необходими за това, да бъдат предварително преглеждани от експертите в МРРБ.

Министър Христов оцени като важна стъпка свързването на IGB с националната газопреносна мрежа, което бе обявено по-рано днес. Тази стъпка присъстваше в графика и бе изпълнена успешно, коментира енергийният министър.  По неговите думи в момента газопроводът се тества – в него е вкаран газ под налягане и се проследява евентуално изтичане, което да бъде отстранено.

В отговор на журналистически въпрос министър Христов поясни, че американската компания Cheniere Energy е отговорила отрицателно на поисканото по-рано удължаване след 19 август на срока на офертата за доставка на втечнен природен газ. Затова правителството разглежда и други възможни опции – регистриран е интерес за доставки от страна на турски компании, „Булгаргаз“ е получил оферти за м. септември при добри условия, започват и разговори за увеличаване на доставяните количества от Азербайджан. По думите на министър Христов преговорите с основни доставчици трябва да приключат до края на м. август. Стремежът ни е да осигурим природен газ, който да покрива 120-150% от нашите нужди и да можем да прехвърляме количества от един договор на друг. Така ще минимизираме риска както от геополитически, така и от технически сътресения, заключи енергийният министър.

отпечатай тази страница