Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия.

Документът регламентира условията и реда за изготвяне на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки при:

1. производството на електрическа и/или топлинна енергия;

2. преноса на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ;

3. разпределението на електрическа енергия или природен газ.

Оценката за постигнати енергийни спестявания може да бъде извършена както за изпълнен пакет от комбинирани енергоспестяващи мерки, така и при изпълнена единична мярка.

С проекта на наредба е регламентирано, че оценката може да бъде извършена от производителя на електрическа и/или топлинна енергия, оператора на мрежа за пренос на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ, оператора на мрежа за разпределение на електрическа енергия или природен газ или да бъде възложена на консултант по енергийна ефективност.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

 

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия

 

Мотиви към проекта на наредба

отпечатай тази страница