Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ И МРРБ дискутират с ключови заинтересовани страни перспективите пред прехода на въглищните региони

свали снимката

Работещите, особено в енергийния сектор, са огромен капитал на региона и грижата за тях е приоритет, бе един от основните акценти на срещата в Кюстендил

 

Плавният енергиен преход е важен елемент от Териториалните планове за справедлив преход и грижата за засегнатите от този преход е основен приоритет. Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов при обсъждането на териториалния план за справедлив преход на област Kюстендил.

В дискусията участваха и зам. – министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова, кметът на Община Кюстендил Петър Паунов и зам.-областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов, народни представители, представители на синдикални, еко и работодателски организации, местната власт и други заинтересовани страни. Гости на  дискусията бяха също кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев и заместник-кметът Радмила Рангелова, както и заместник-кметът на община Бобов дол Детелина Борисова.

Събитието е част от съвместната информационна кампания на МЕ и МРРБ със заинтересованите страни за дискутиране на перспективите пред енергийната трансформация на въглищните региони в страната. Срещите по места са с фокус върху възможностите за подкрепа по програма "Развитие на регионите 2021 – 2027" и Фонда за справедлив преход.

Плановете очертават визията за плавен преход на трите въглищни региона в страната и са ключово условие регионите да се възползват от 1.15 млрд. евро в подкрепа на своята трансформация към устойчиво нисковъглеродно производство.

Акцент в рамките на дискусията бяха мерките за икономическа трансформация на област Кюстендил като един от трите въглищни региона в страната. По  думите на заместник-министър Красимир Ненов, предвидената мащабна рекултивация на мините и новите икономически дейности са предпоставка за създаване на качествена и трайна заетост. Планът за справедлив преход няма за цел затваряне на обекти, а инвестиции в нови екологосъобразни производства и по-добро бъдеще за засегнатите въглищни региони, бе подчертано още по време на дискусията.

Фокус беше поставен и върху прилагането на мерки за декарбонизация, създаване на адекватна организация за екологосъобразно териториално управление, поетапно привличане на заети в нови индустрии и дейности, както и съвместни научноизследователски и развойни дейности между академичните среди и бизнеса.

В изказването си заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева акцентира, че най-ценният ресурс са хората и тяхното привличане е от изключителна важност. "Трябва да стъпим на местния потенциал и това можем да направим само с открит диалог", подчерта още тя. Заместник-министър Бонева информира, че област Кюстендил ще има достъп до над 240 млн. лв., които да се използват за подпомагане на икономиката, за квалификацията и преквалификацията на кадри, както и за екологични мерки, свързани с енергийна ефективност на сгради. Регионът има потенциал за развитие на туризма, културно-историческото наследство и различни творчески индустрии.

В рамките на дискусията Красимир Ненов открои ТЕЦ Бобов дол като важна мощност, която гарантира стабилността на електроенергийната система на страната. Близостта на централата до София също е от ключово значение за стабилната работа на системата.

Информационната кампания на Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще продължи с дискусия със заинтересованите страни и в Стара Загора.

отпечатай тази страница