Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Александър Николов: Българското правителство има готовност незабавно да активира и приложи адекватни мерки при нарушаване или прекъсване на доставките на газ

свали снимката

"България е силно загрижена от случващото се в Украйна. Грубото нарушение на международното право от страна на Руската федерация и посегателството срещу териториалната цялост чрез военна интервенция срещу Украйна е напълно неприемливо и крайно осъдително. Руската агресия създава допълнителни рискове пред енергийната сигурност в Европа на фона на високите цени на енергоносителите." Това заяви българският министър на енергетиката Александър Николов, който участва в извънредното заседание на Съвет "Транспорт, телекомуникации и енергетика" на ЕС във формат "Енергетика". Заседанието се свиква по искане на няколко държави членки, сред които и България, и има за цел да обсъди и набележи мерки срещу възможните негативни последици от руската военна агресия срещу Украйна в енергийната сфера.

 Александър Николов подчерта нормалното функциониране на българската енергийна система към момента, но и готовността на правителството незабавно да активира и приложи адекватни мерки при нарушаване или пълно прекъсване на доставките на газ. Министърът се спря на необходимостта от предприемането на  незабавни, решителни и координирани действия в ЕС, с внимание върху мерките за гарантиране устойчивостта на енергийната система и достъпността на енергията за гражданите и бизнеса, вкл. чрез мобилизиране на финансов ресурс на европейско ниво в подкрепа на националните бюджети. Беше откроено тясното сътрудничество с Гърция за ускоряване на енергийната свързаност в региона като част от процеса на диверсификация на енергийните източници, включително и реверсивната връзка със Сърбия. "Важно е да се продължи с рационалното изпълнение на приоритетите на Европейската зелена сделка, но правото на държавите сами да определят най-подходящите за тях енергийни решения, включително ядрена енергетика, следва да бъде зачитано изцяло", подчерта също министър Николов и завърши с подкрепата на България за ускореното интегриране на украинската електроенергийна система към европейската електроенергийна система.

Енергийните министри на ЕС обсъдиха и възможностите за по-голям внос на втечнен природен газ.

По време на заседанието ЕК представи пред Съвета своя анализ на текущата ситуация със сигурността на доставките на нефт и газ, както и с цените на енергията.

Еврокомисарят Кадри Симсон запозна министрите с прогнози и симулации на различни хипотетични сценарии на смущения, допълнителни възможни мерки за облекчаване социално-икономическите последици от кризата в цените на енергията и укрепване устойчивостта и независимостта на европейската енергийна система и подготовката за следващия зимен период.

отпечатай тази страница