Архив

Държавни и общински сгради ще могат да се превърнат в такива с близко до нулево потребление на енергия с безвъзмездно финансиране

Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения по процедурата "Енергийна ефективност в сгради", финансирана от фина...

още