Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Връзка с инспектората

Адрес на Инспектората на Министерството на енергетиката:

ул. "Триадица" № 8
тел.: 02 9263 138

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по някой от следните начини:

  • e-mail: inspectorate@me.government.bg;
  • чрез пощенската кутия, намираща се в сградата на МЕ;
  • чрез деловодството на министерството.

Внимание!

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".

отпечатай тази страница