Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Въпроси и отговори по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ

Въпроси и отговори по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ

Въпроси и отговори по Покана 1

Въпроси и отговори по Покана 2

отпечатай тази страница