Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Становище на ДНСК във връзка с постъпили въпроси по процедурата за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия

отпечатай тази страница