Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разяснение във връзка с постановление № 80 на МС от 09.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от механизма за възстановяване и устойчивост

отпечатай тази страница