Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка със спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди ("НЗВ")

отпечатай тази страница