Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

Във връзка с множество постъпили въпроси по отношение на допустимите инсталирани мощности по обявяваните процедури BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" и процедура BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW", Министерството на енергетиката представя следното разяснение:

По процедура BG-RRP-4.032 допустими за финансиране са локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW.

По процедура BG-RRP-4.033 допустими за финансиране са локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност над 200 kW.

По двете процедури мощността на локалното съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) следва да бъде от 30% до 50% от инсталираната мощност на производствения компонент (мощност за производство на електроенергия от възобновяеми източници).

BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW"

Допустими минимални и максимални мощности на ЛСС

Минимални / максимални мощности на производствения компонент (мощност за производство на електроенергия от ВИ)

При мощност на ЛСС 30% от инсталираната мощност на производствения компонент

При мощност на ЛСС 50% от инсталираната мощност на производствения компонент

200 kW

666.67 kW

400 kW

2 MW

6.67 MW

4 MW

 

BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW"

Допустими минимални мощности на ЛСС

Минимални мощности на производствения компонент (мощност за производство на електроенергия от ВИ)

При мощност на ЛСС 30% от инсталираната мощност на производствения компонент

При мощност на ЛСС 50% от инсталираната мощност на производствения компонент

200 kW

666.67 kW

400 kW

отпечатай тази страница