Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Презентация на инвестиция 6 "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия", представена по време на информационен ден на 9 април 2024 г.

отпечатай тази страница