Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Нормативни и други документи

Дейнoстта на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

отпечатай тази страница