Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), по отношение на задължени лица, извън обхвата на § 2 от ДР на ЗПК

Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), по отношение на задължени лица, извън обхвата на § 2 от ДР на ЗПК
Име и фамилия Длъжност Декларация
     
отпечатай тази страница