Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ по отношение на задължените по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ - органи на управление или контрол на търговски дружества, държавни предприятия и др.

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ по отношение на задължените по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ - органи на управление или контрол на търговски дружества, държавни предприятия и др., когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
Име и фамилия
Длъжност
Дружество Декларация
Александър  Гаргов Изпълнителен директор и Член на СД "Проектна компания нефтопровод Бургас Александруполис БГ" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Боряна Каменова Член на УС Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Генко Василев Член на СД "Проектна компания нефтопровод Бургас Александруполис БГ" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Диан Червенкондев Председател на УС Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Дилян Петров Изпълнителен директор ДП "Радиоактивни отпадъци"

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Димитър Стоянов Член на СД "Минпроект" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Жаклен Коен Член на СД "Минпроект" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Живко Динчев Член на СД "Български енергиен холдинг" ЕАД

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Иван Андреев Член на УС ДП "Радиоактивни отпадъци"

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли

Кремен Георгиев Член на УС Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Любен Тотев Член на СД "Минпроект" ЕАД

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Любомир Стоименов Член на ОК на БЕХ Одитен комитет на БЕХ ЕАД

Изтегли
Изтегли

Магдалена Латева Член на ОК на БЕХ Одитен комитет на БЕХ ЕАД

Изтегли
Изтегли

Маргарита Коркинова Член на УС ДП "Радиоактивни отпадъци"

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мария Иванова Член на УС Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Меглена Русенова Член на УС Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Надежда Сандолова Председател на ОК на БЕХ Одитен комитет на БЕХ ЕАД

Изтегли

Невелина Колева Член на СД "Проектна компания нефтопровод Бургас Александруполис БГ" ЕАД

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Никола Начев Ликвидатор "Мина Маришки Басейн" ЕООД /л/

Изтегли(ЗПКОНПИ)
Изтегли(ЗПКОНПИ)

Радост Димитрова Член на СД "Минпроект" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Румен Биков Изпълнителен директор "Минпроект" ЕАД

Изтегли (ЗПКОНПИ) Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Огнян Симеонов Член на ОК на БЕХ Одитен комитет на БЕХ ЕАД

Изтегли

Сергей Цочев Член на УС ДП "Радиоактивни отпадъци"

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Хубен Хубенов Изпълнителен директор и Член на СД "Минпроект" ЕАД

Изтегли

Цоньо Найденов Ликвидатор "Българска нефтена компания" ЕООД /л/, гр. Плевен

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

отпечатай тази страница