Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) по отношение на задължените по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ - до 05.10.2023 г.

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) по отношение на задължените по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ - служители в администрацията на органите на изпълнителната власт, в това число на териториалните звена, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности.

Имена, започващи с буква А-К Имена, започващи с буква Л-Я

 

отпечатай тази страница