Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Зам.-министър Самандов: Каскадата "Белмекен-Сестримо-Момина клисура" е ключова за баланса на електроенергийната система

Зам.-министър Самандов: Каскадата свали снимката

„Гъвкавостта на хидроенергийните мощности позволява успешно балансиране на електроенергийната система не само у нас, но и в региона, което прави каскадата „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“ ключов компонент за българската енергетика.“ Това каза заместник-министърът на енергетиката Георги Самандов на церемония във ВЕЦ „Сестримо“ по повод завършване рехабилитацията на централата, с което приключи успешно модернизацията на  цялата каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“. В церемонията се включиха също министърът на околната среда и водите Петър Димитров, зам.-посланикът на Чехия Петър Вавра , експерти и др. 

Каскадата е най-голямата в България, сравнима с мощността на един от блоковете на АЕЦ „Козлодуй“. При помпения режим се използва един и същ воден ресурс, което превръща ПАВЕЦ в естествени батерии за зелена енергия. „В момента над 70% от консумираната електроенергия в страната е от нисковъглеродни източници“, припомни енергийният заместник-министър.

ВЕЦ „Сестримо“ е второто стъпало в комплекса и третата най-голяма производствена мощност в системата на НЕК. Средногодишното й  производство на електроенергия е малко над 290 GWh. Произведеното количество от пуска й до днес е близо 12 млрд. КWh, като централата е работила общо около 168 хил. часа - или близо 20 години без прекъсване. В ПАВЕЦ „Белмекен“, първото стъпало от каскадата, са инсталирани два генератора в помпен режим, които могат да бъдат активирани при излишък на електроенергия в системата.

В изказването си по време на церемонията заместник-министър Самандов припомни, че модернизацията е част от проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, съфинансиран с безвъзмездни средства от администрирания от ЕБВР „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF) и собствени средства на НЕК. KIDSF се финансира от Европейския съюз и страните-донори Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Великобритания. Стойността на рехабилитацията на ВЕЦ „Сестримо“ е малко над 4.4 млн. евро.

България има огромен хидроелектрически потенциал, допълни още заместник-министърът на енергетиката. По неговите думи, пълноценното използване на този потенциал ще се отрази благоприятно върху сигурността на системата.

 

Каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“ е с обща инсталирана мощност от 735 MW в генераторен и 104 MW в помпен режим. Хидроенергията позволява бърза реакция при амплитудите в производството на ВЕИ, освен това тя е изцяло местен източник на възобновяема енергия - много важен елемент за енергийната независимост. Общата стойност на проекта за рехабилитация на каскадата е около 20 млн. евро. Тя е изпълнена по договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS от 2018 г.

отпечатай тази страница