Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Зам.-министър Петрова участва в конференция за енергийната ефективност на жилищата

свали снимката

Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова участва в конференцията на "Енергийна ефективност на жилищата – възможности и реалности за българските домакинства“, организирана от Българската национална асоциация „Активни потребители“.

Темата за енергийната ефективност, която винаги трябва да стои на първо място, е залегнала като много важен акцент в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., посочи зам.-министър Петрова. Работният вариант на документа в момента е предложен за активно обсъждане от всички заинтересовани страни. В него като специален фокус са посочени мерките за декарбонизация, демократизация и децентрализация на дейностите в отрасъла, които засягат непосредствено и домакинствата. С последните промени в законите за енергетиката и за енергията от възобновяеми източници особено внимание е обърнато на т.нар. активни потребители и клиенти, които могат да произвеждат, потребяват, съхраняват енергия, включително и от ВЕИ, но и да бъдат участници на пазара. Активно се работи не само върху трансформацията на производството, но и на потреблението, особено след приемане на законовите формулировки за енергийна бедност и за уязвими потребители, подчерта зам.-министър Петрова.

Тя представи пилотната за страната ни схема за подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата, която е сред предвидените мерки по Националния план за възстановяване и устойчивост – в компонент „Нисковъглеродна икономика“. Първата покана по процедурата бе обявена през месец май 2023 г. и до края на срока за кандидатстване 10 ноември т.г. събра 2001 заявки от домакинства, отговарящи на конкретните условия. Размерът на инвестицията по поканата е общо 80 млн. лв. по два компонента - закупуване на слънчеви инсталации за битово-горещо водоснабдяване - до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв., и за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

През периода за подаване на предложенията кандидатите имаха възможност да задават въпроси чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСМ-ИСУН 2020). Експерти на министерството отговориха на близо 360 запитвания, свързани с технологията на кандидатстване. За оценка на постъпилите предложения е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, стана ясно от думите на зам.-министър Петрова. Предстои да бъде обявена и втора процедура по същата схема.

В НПВУ е предвидена инвестиция за използване на термопомпи, чрез които да се оползотворява по-ефективно геотермалната енергия. По т.нар. Норвежка програма вече са финансирани 6 такива проекта в страната с много добри резултати, каза още зам.-министърът.

Изпълнителният директор на „Активни потребители“ Богомил Николов представи проекта CLEAR-X, който обобщава факти и анализи за подкрепата за енергийната ефективност на домакинствата в 9 държави, предимно от Източна Европа. Сред мерките за насърчаване са първата българска кампания за колективни покупки, създаване на калкулатор за енергийна ефективност на домашните уреди, инвестиционен калкулатор и др.

В дискусията участва и председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова, която подчерта, че чрез синергия между институциите и неправителствения сектор добрите практики могат успешно да залегнат в различни национални програми.     

 

отпечатай тази страница