Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Петкова ще посети Индустриалната зона в град Търговище

Във връзка с разширяването и увеличаването на капацитета на енергийната инфраструктура в района на град Търговище, министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще посети Индустриалната зона в квартал "Въбел", на 18-ти октомври, петък, от 14.00 часа.

Петкова ще инспектира дейностите по разширяване на подстанция "Търговище запад" на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, която захранва директно производствените предприятия на "Тракия глас България" ЕАД. Предстои да бъде монтиран нов трансформатор за гарантиране надеждното електроснабдяване на предприятията, разположени в Индустриалната зона на града.

Министър Петкова ще се запознае и с дейностите по изграждане на нов газопровод, който ще осигури увеличаване капацитета за пренос на природен газ към "Тракия глас България" ЕАД. Обектът на "Булгартрансгаз" ЕАД е част от "Северния полупръстен" на националната газопреносна мрежа и ще осигури допълнителни количества природен газ предвид повишената консумация на природен газ в района.

отпечатай тази страница