Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Николов: С днешното решение на правителството целим съществено намаляване на натиска върху домакинствата от растящите цени през най-енергоинтензивните месеци

свали снимката

За първи път топлофикационните дружества и битовите потребители на природен газ също ще бъдат компенсирани заради високите цени на синьото гориво. Това стана възможно, след като Министерският съвет одобри на днешното си заседание програма за компенсиране на тези клиенти. От нея ще се възползват битовите клиенти на природен газ, които ще бъдат компенсирани с фиксирана сума за всеки мегаватчас използвано синьо гориво през месеците декември и януари. Министърът на енергетиката Александър Николов уточни, че няма да се налага гражданите да обикалят по гишета, а компенсациите ще бъдат включени във фактурите на потребителите.

Компенсациите ще се изчисляват като 50% от разликата между цената на обществения доставчик, одобрена от КЕВР за съответния месец и прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2022 г. съгласно ценовото решение на регулатора от 1 юли 2021 г.

С днешното решение целим съществено намаляване на натиска върху домакинствата от растящите цени през най-енергоинтензивните месеци, така че спестеният ресурс да се върне бързо в икономиката и да съдейства за растежа й, обясни Николов. Наблюдаваме ефекта и върху индустриалните потребители на природен газ, но засега цените в България за индустрията са по-ниски от тези в други държави – така той обясни защо акцентът на новите мерки е върху бита, а не върху индустрията. Въпреки това, правителството е готово да приложи и нови мерки, ако възникне необходимост от това, обясни енергийният министър.

С друго свое решение днес Министерският съвет продължи компенсациите за индустрията заради високите цени на електроенергията и през месец януари. Подкрепата за бизнеса ще се предоставя като фиксирана сума за всеки мегаватчас използвана електроенергия за всеки отделен месец, като в сумата не е включен ДДС. Конкретният размер на компенсацията се изчислява като 75% от разликата за съответния месец между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на БНЕБ и базовата цена от 185.59 лв/мвтч (средна цена базов товар, пазар ден напред на БНЕБ за м. юли 2021 г.), но не повече от 250 лв. /мвтч. Така "таванът" за предоставяната подкрепа е увеличен почти двойно.

След отпадането на мораториума върху цените на електроенергията не се очаква шоково увеличение за битовите потребители, коментира след правителственото заседание премиерът Кирил Петков. Причината са предприетите от правителството мерки за компенсиране на мрежовите оператори за технологичните им разходи, което ограничава необходимостта от съществено поскъпване на мрежовите услуги за всички крайни потребители.

отпечатай тази страница