Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Николов: Предложението за скок в цената на газа можеше да е не 30, а 5%

свали снимката

Повишението в цената на природния газ за януари 2022 г. можеше да не е 30 на сто като предложение от "Булгаргаз" до КЕВР, а според нашите анализи 5,15% за уязвимите потребители на регулирания пазар, ако дружеството следваше ролята на обществен доставчик и максималната им защита от ценовите шокове. Така, ако се формира в защита на обществения интерес, стойността на газа би могла да бъде 107,60 лв. за мегаватчас, при това като се има предвид, че първият месец на годината е най-критичен и с най-високи обеми на потребление. Това каза на брифинг днес министърът на енергетиката Александър Николов.

Той цитира членове в Наредба 2 за ценообразуването на услугата от страна на обществения доставчик и постави реторичен въпрос кой печели от смесването на търговските функции и защитата на обществения интерес при поведението на "Булгаргаз" на пазара. В наредбата има достатъчно текстове, даващи право да се предлагат различни и гъвкави тарифи на база най-ниски разходи и достъпни цени. "Булгаргаз" и регулаторът са разполагали с достатъчно инструменти да формират по-различен микс в ценообразуването, стана ясно от думите на министъра.

Съвместно с Министерството на финансите институцията работи максимално интензивно, за да подготви механизъм за компенсиране на битовите потребители на синьото гориво, включително и за месец декември 2021 г., посочи Александър Николов. Така за двата месеца – януари 2022 и декември 2021 г., ще предложим помощта за потребителите да е 50% от ръста на цената, като базата е 48,80 лв. за мегаватчас. Общо сумата за този период от два месеца ще възлезе на около 140 млн. лв., но за тези средства ще е необходима нотификация от Европейската комисия и решение на Министерския съвет. При подобна схема на изчисляване компенсацията би била от порядъка на 26,77 лв. за мегаватчас за м. декември 2021 г. и 42,31 лв. за мегаватчас за м. януари 2022-ра. Компенсацията, при изпълнение на условията, би могло да бъде отразена общо за двата месеца още в сметките за м. януари.

Що се отнася до компенсациите за електроенергия за небитови потребители, министърът подчерта, че таванът от 30 на сто се трансформира до не повече от 250 лв. за мегаватчас след проведени многобройни разговори с бизнеса и останалите компетентни институции. С промяната общият размер на компенсациите текущо ще възлезе на над 2 млрд. лв. с разчет за 6 месеца от м. октомври 2021 г. Целта е да се съхрани конкурентоспособността на компаниите и те да бъдат стимулирани да управляват по-добре разходите си. За да насърчи предвидимостта в тяхната дейност, министерството ще предложи също промени в нормативни и поднормативни актове, които да осъвременят ценообразуването на енергоносителите спрямо днешните условия на шокови цени и висока волатилност на международните пазари. На този фон министърът припомни старите натрупани задължения на дружествата под шапката на БЕХ.

По отношение забавянето в изграждането на интерконектора Гърция-България министър Николов опроверга спекулациите, че договорът е изтекъл. Подробностите по него могат да се видят на интернет сайта на проектната компания. Допълнително той коментира хронологията на предходните управленски решения преди двете служебни правителства, довели до директно натрупване на забава в изпълнението на проекта. Продължаващите спекулации по темата само засилват негативните последици от изоставането, заключи министър Николов.

 
отпечатай тази страница