Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Изпълнението на Териториалните планове за справедлив преход беше обсъдено в рамките на форума "Социален диалог за обществени политики: Нов енергиен микс“ в Стара Загора

свали снимката

Изпълнението на Териториалните планове за справедлив преход беше част от темите в рамките на четвъртото издание на форума „Социален диалог за обществени политики: Нов енергиен микс - към изпълнението на Териториалните планове за справедлив преход“. Събитието се проведе на 29 ноември в Стара Загора и се организира от Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Сред участниците във форума бяха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, областният управител на област Стара Загора, представители на бизнеса, синдикатите и неправителствените организации. От страна на Министерството на енергетиката участва Христина Стоичкова, началник отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката“.

В изказването си по време на дискусията тя подчерта важността на синхронизираната работа между българските ведомства, които имат отношение към темите, залегнали в Териториалните планове за справедлив преход. По думите й изключително важна е и местната активност по региони, тъй като ТПСП залагат една рамка за развитие на регионите, засегнати от енергийния преход, но също толкова важни са идеите на местно ниво и практическата реализация. Стоичкова подчерта също комплексния подход, който се прилага от страна на министерството, включително и чрез търсене на други източници за финансиране на дейности, с цел запазване на енергийния профил на региона на Стара Загора.

В рамките на събитието беше изтъкнато, че в Стара Загора ще стартира пилотен проект за създаване на водородна долина. Този и други проекти и инициативи биха могли да се финансират от Фонда за справедлив преход, чието основно предназначение е да подпомага малките и средните предприятия, да стимулира създаването на нови работни места и преквалифицирането на работниците. Христина Стоичкова отбеляза, че се работи активно за осигуряване на допустимост и на големите предприятия, както и, че се предвижда финансиране на дейности по подготовка на земите за нови икономически дейности и създаването на индустриални зони.

Участниците в дискусията се съгласиха, че разработването на нови чисти технологии, инвестициите във възобновяеми енергийни източници, чист водород и съхранение на енергия, както и енергийната ефективност, следва да бъдат основна част в процеса на енергийна трансформация.

отпечатай тази страница