Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Екипът на Министерството на енергетиката отчита свършеното през четирите месеца на своето управление

свали снимката

По повод на дискутирания в Народното събрание вот на недоверие към правителството за политиката в сектор „Енергетика“Министерството на енергетиката публикува пълния текст на доклада за свършеното през мандата на настоящето правителство. Докладът обобщава основните предизвикателства и предприетите действия за преодоляването им в главните направления от дейността на МЕ. Ясно е отчетен напредъкът в редица области – работата по актуализиране на Интегрирания национален план Енергетика и климат, както и по Териториалните планове за справедлив преход, законодателните инициативи, свързани с реформите, залегнали в Националния план за възстановяване и устойчивост, управлението на подземните богатства и други. Сред темите в доклада присъстват също и развитието на ядрената енергетика, хидроенергетиката, инвестициите в електропреносната мрежа, снабдяването с природен газ и други.

Отчет за дейността на Министерството на енергетиката - 6 юни 2023 г. до 11 октомври 2023 г.

отпечатай тази страница