Предоставяне на информация от задължените лица

Информация за задължените лица

От 31.10.2016 г. банкова сметка с номер BG05 BNBG 9661 3300 1421 02 с титуляр Министерство на енергетиката е закрита. Плащанията към ФСЕС трябва да се извършват по сметка BG24 BNBG 9661 3100 1426 01 с...

още

Информация във връзка с Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Указания за предоставяне на месечна информация от задължените лица по чл. 5, т. 1 и 2 от Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност ...

още

Постоянна банкова сметка, по която се събират вноски по Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд "Сигурност на електроенергийната система" откри постоянна банкова сметка, по която да се събират вноски от задължените лица...

още