Акценти

Новини

Министър Петкова: Удължаването на живота на 5-ти блок на АЕЦ

Министър Петкова: Удължаването на живота на 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" гарантира електроенергия за българските граждани на достъпни цени

"Заедно с партньорите от Росатом завършихме успешно работата по дейностите за удължаване живота на 5-ти блок на атомната централа в Козлодуй. Двата блока на АЕЦ "Козлодуй" произвеждат 33% от енергията в страната, продължаването на тяхната работа е един от приоритетите в енергийния отрасъл за настоящето правителство". Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на официалното предаване на заключителните отчетни документи по проекта.

още

Актуални теми

Информация относно готовността на енергийните дружества за зимния сезон

За втора поредна година министърът на енергетиката разпореди проверка относно степента на готовност на енергийните обекти за работа при бедствия, с оглед предотвратяване на неблагоприятните последствия от природни бедствия и аварии през есенно-зимния период. В периода от 13 – 21 септември 2016 г. комисията от Министерството на енергетиката извърши извънредна проверка на "ЕСО" ЕАД, "ЧЕЗ България Електроразпределение" АД, "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД и "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД.

още

За обществено обсъждане

МЕ предлага за обществено обсъждане Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на районни отоплителни и охладителни системи в Република България

Съгласно договор № 18/14.04.2016 г. между Министерството на енергетиката (Възложител) и "Институт за чисти технологии" ЕООД, София (Изпълнител) е изготвена всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на районни ...

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg