Акценти

Новини

Стартират съвместни проверки на МЕ и КЕВР в електроразпределителните дружества

Експертите на МЕ и КЕВР ще направят преглед на произволни сметки на клиенти на "ЧЕЗ Електроразпределение", "EVN-Електроразпределение" и "ЕНЕРГО-ПРО-Електроразпределение". Инспектирана ще бъде и изправността на техническите съоръжения на територията на трите енергийни дружества.

още

За обществено обсъждане

МЕ предлага за обществено обсъждане проекти на актуализирани Превантивен план и План за действие при извънредни ситуации

Превантивният план съдържа мерки за отстраняване или ограничаване на въздействието на индентифицираните рискове, в съответствие с извършената оценка на риска. Планът за действие съдържа мерките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване прекъсването на доставките на природен газ.

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg