Акценти

 • Министър Петкова: Модернизацията на транзитния газопровод за Турция се извършва в срок

  Министър Петкова: Модернизацията на транзитния газопровод за Турция се извършва в срок

  Изграждането на двадесеткилометровата газопроводна отсечка от компресорна станция Лозенец до Недялско се реализира с цел повишаване на сигурността и капацитетните възможности на съществуващата транзитна газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД. Дейностите са част от проект за рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система, определен за проект от общ интерес от Европейската комисия.

  прочети повече
 • Министър Петкова: В енергетиката надграждаме постигнатото от предходния мандат

  Министър Петкова: В енергетиката надграждаме постигнатото от предходния мандат

  Гарантиране на енергийна сигурност, продължаване на финансовата стабилност на дружествата в сектора, пълна либерализация на пазара на електроенергия и природен газ, продължаване живота и увеличаване мощността на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй", реализация на оборудването за АЕЦ "Белене" по най-подходящия, икономически обоснован начин, активна подкрепа за големите горивни инсталации в кандидатстването за безсрочна дерогация от новите екологични норми приети от ЕК, изготвяне на нова Енергийна стратегия – това са основните теми, по които работи Министерството на енергетиката през новия управленски мандат.

  прочети повече
 • Правителствата на България и Македония ще увеличат сигурността на енергийните доставки в Югоизточна Европа

  Правителствата на България и Македония ще увеличат сигурността на енергийните доставки в Югоизточна Европа

  Правителствата на Република България и Република Македония потвърждават политическото си намерение за увеличаване сигурността на енергийните доставки за двете страни, региона на Югоизточна Европа и Европейския съюз, както и изразяват подкрепата си за формирането на Европейски енергиен съюз. Това предвижда подписаният днес между двете страни меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на природния газ.

  прочети повече
 • България и Азербайджан задълбочават сътрудничеството в сферата на енергетиката

  България и Азербайджан задълбочават сътрудничеството в сферата на енергетиката

  "Булгартрансгаз" ЕАД и СОКАР подписаха меморандум за разбирателство. Основна цел на документа е двете страни да проучат възможностите за допълнителни маршрути за доставка на природен газ, както и за пренос през България до други пазари от Югоизточна Европа. СОКАР изразява готовност да проучи техническите и търговски възможности на съществуващата преносна система, оперирана от "Булгартрансгаз" ЕАД, включително и бъдещото й разширение като например с изграждането на газоразпределителния център "Балкан"

  прочети повече
 • България и Сърбия ще си сътрудничат за постигане на енергийна сигурност в региона

  България и Сърбия ще си сътрудничат за постигане на енергийна сигурност в региона

  Двустранните отношения между България и Сърбия са на високо равнище и в основата е именно енергийният отрасъл. Двете страни ще си сътрудничат за постигане на енергийна сигурност в региона. За това се договориха министърът на енергетиката на Република България Теменужка Петкова и министърът на енергетиката и минното дело на Република Сърбия Александър Антич. Обсъдени бяха проекти в енергийния сектор от общ интерес, по-специално газовата връзка България-Сърбия.

  прочети повече
 • Диверсификацията на природен газ в Югоизточна Европа е факт благодарение на сътрудничеството между България и Гърция

  Диверсификацията на природен газ в Югоизточна Европа е факт благодарение на сътрудничеството между България и Гърция

  Около това се обединиха министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова и на околната среда, енергетиката и климатичните промени на Гърция г-н Йоргос Статакис. По покана на министър Петкова срещата се проведе в София.

  прочети повече

Новини

Жечо Станков: Минната индустрия се развива устойчиво в съответствие с най-модерните световни технологични решения

Жечо Станков: Минната индустрия се развива устойчиво в съответствие с най-модерните световни технологични решения

Това каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков в приветствието си пред участниците в националното честване на Деня на миньора – 18 август. Той, заедно със зам.-министър Красимир Първанов, участваха в тържествената церемония, организирана от Българската и наградиха отличени фирми от сектора.

още

Актуални теми

Презентации на Световната банка по въвеждане на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар

Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерки за тяхното преодоляване.

още

За обществено обсъждане

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от

Целта на разработения проект на наредба е постигане на съответствие с последните промени в ЗЕЕ. Със законовите изменения се разширява обхватът на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изго ...

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg