Акценти

Новини

Продължава изплащането на помощта за българските предприятия във връзка с Наредбата за намаляване на тежестта за бизнеса от разходите за енергия от възобновяеми източници

Продължава изплащането на помощта за българските предприятия във връзка с Наредбата за намаляване на тежестта за бизнеса от разходите за енергия от възобновяеми източници

Днес заместник-министърът на енергетиката Николай Николов връчи уведомление за предоставяне на помощ на Монди Стамболийски ЕАД, част от Монди Груп – международна компания за производство на хартия и опаковки. Благодарение на сътрудничеството между правителството и представителите на българския бизнес са осигурени необходимите условия за успешното развитие на дейността им.

още

За обществено обсъждане

МЕ предлага за обществено обсъждане проекти на актуализирани Превантивен план и План за действие при извънредни ситуации

Превантивният план съдържа мерки за отстраняване или ограничаване на въздействието на индентифицираните рискове, в съответствие с извършената оценка на риска. Планът за действие съдържа мерките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване прекъсването на доставките на природен газ.

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg