Акценти

Новини

Експертна среща в Брюксел в защита на въглищните тецове

Разговорът с представители на ГД "Енергетика", ГД "Околна среда" и ГД "Действия по климата" в ЕК бе част от поредицата български инициативи, целящи да запознаят международната общност с негативното отражение на готвените промени върху енергетиката, икономиката като цяло, социалната система на страната и националната сигурност.

още

За обществено обсъждане

МЕ предлага за обществено обсъждане резюме от доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор"

Докладът представя ключовите констатации от техническата помощ и консултациите, предоставени от Световната банка на Българския енергиен холдинг.

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg