Сигнали за кризисни ситуации

При възникване на кризисна ситуация:

 

Телефон: 0800 15 665 (денонощен безплатен телефон при кризисни ситуации)

Внимание! По технически причини при телефонния оператор, ако използвате стационарен телефон, е необходимо по-продължително набиране. Моля да изчакате поне 6 пъти сигнала "позвъняване" до обаждане на дежурния.

При обаждане от мобилен телефон не е регистриран подобен проблем.

 

Факс: +359 2 987 93 23

E-mail: dejurentr@me.government.bg

За подаване на сигнал при кризисна ситуация