Стъпки за облекчаване на положението на доставчиците при участието им в механизма на компенсиране на небитовите крайни клиенти

Във връзка с проведена среща в министерството на енергетиката на 26.08.2022 г. за предприемане на стъпки за облекчаване на положението на доставчиците при участието им в механизма на компенсиране на небитовите крайни клиенти и решение на Управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за изменение на образеца на договор за плащане на компенсации за периода 07.2022 г. – 09.2022 г., публикуваме образец на допълнително споразумение за изменение на чл. 4 от него.

Образец на допълнително споразумение

отпечатай тази страница