Решение № 737 от 26.10.2021 г. за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 2 от ЗПБ – кремъчни конкреции, от находище "Христово", община Ветово, област Русе

отпечатай тази страница