Национална топлинна карта

Националната топлинна карта е част от разработката на всеобхватна оценка на потециала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на районни отоплителни и охладителни системи в Република България.

Kартата е интерактивна и дава информация за:

  • енергията за отопление, доставена до районните отоплителни инсталации;
  • енергията за отопление, доставена до потребители, различни от районните отоплителни инсталации;
  • плътността на използваната енергия за отопление по области и общини в страната;
  • плътността на използваната енергия за отопление по райони на София, Пловдив и Варна;
  • плътността на използваната енергия за охлаждане;
  • топлофикационни мрежи, големи индустриални потребители на топлинна енергия (над 20 GWh/годишно) и когенерационната инсталация.
отпечатай тази страница