Класиране на кандидати въз основа на проведен конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в отдел „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, дирекция ЕСПУЕР

Класиране на кандидати въз основа на проведен конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в отдел „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“

  

Първо място – Христо Николов Недялков.

отпечатай тази страница