Бюджет 2018 г.

Бюджет на МЕ за 2018 г.

Бюджет на МЕ за 2018 г. по програми

Бюджет за 2018 г. в програмен формат на МЕ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.01.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.01.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.01.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.03.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.03.2018 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 г. на МЕ към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета (B3) на МЕ към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2018 г.

Баланс в хил.лева на МЕ към 31.03.2018 г.

Отчет за приходите и разходите в хил.лева на МЕ към 31.03.2018 г.

Обяснителна записка към касовия отчет на МЕ за първото тримесечие на 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 30.06.2018 г.

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на МЕ за 2017 г.

Баланс на МЕ към 31.12.2017 г.

Отчет за приходите и разходите на МЕ към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2017 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.06.2018 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 г. на МЕ към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на сметсите за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.06.2018 г.

Баланс в хил. лева на МЕ към 30.06.2018 г.

Отчет за приходите и разходите в хил.лева на МЕ към 30.06.2018 г.

Обяснителна записка към касовия отчет на МЕ за второто тримесечие на 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.07.2018 г.

Подробен отчет към 30.06.2018 г. за изпълнението на програмните бюджети на МЕ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.08.2018 г.

Отчет за косовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на сметсите за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.09.2018 г.

Баланс в хил. лева на МЕ към 30.09.2018 г.

Отчет за приходите и разходите в хил.лева на МЕ към 30.09.2018 г.

Обяснителна записка към касовия отчет на МЕ за третото тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.09.2018 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 г. на МЕ към 30.09.2018 г.

Проектобюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2021 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 30.11.2018 г.

Показатели по бюджетни програми по бюджета на Министерство на енергетиката за 2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МЕ към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МЕ към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметсике за средствата от Европейския съюз - КСФ на МЕ към 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.12.2018 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 г. на МЕ към 31.12.2018 г.

отпечатай тази страница