Бюджет 2016 г.

Бюджет на МЕ за 2016 г.

Бюджет на МЕ за 2016 г. по програми

Бюджет за 2016 г. в програмен формат на МЕ

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 31.01.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.01.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.01.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на Фонд "СЕлС" към 31.01.2016 г.

Ежемесечен отчет на държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) на МЕ към 31.01.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 29.02.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 29.02.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 29.02.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд (КСФ) на МЕ към 29.02.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 31.03.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Национален фонд (КСФ) на МЕ към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства администрирани он Национален фонд (КСФ) към 31.03.2016 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 31.03.2016 г.

Баланс в лева на МЕ към 31.03.2016 г.

Отчет за приходите и разходите на МЕ към 31.03.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.03.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 30.04.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.04.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.04.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Национален фонд (КСФ) към 30.04.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 31.05.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.05.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.05.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Национален фонд (КСФ) към 31.05.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 30.06.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС)

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Национален фонд (КСФ) към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства администрирани он Национален фонд (КСФ) към 30.06.2016 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 30.06.2016 г.

Баланс в лева на МЕ към 30.06.2016 г.

Отчет за приходите и разходите на МЕ към 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.06.2016 г.

Годишен финансов отчет на Министерството на енергетиката за 2015 г.

Одитно становище на Сметна палата на Годишен финансов отчет на Министерството на енергетиката за 2015 г.

Отчет за степента на изпълнение на провежданите политика и програми и разходите за тяхното изпълнение на Министерство на енергетиката към 30.06.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 31.07.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.07.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.07.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Национален фонд (КСФ) към 31.07.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 31.08.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.08.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.08.2016 г

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Национален фонд (КСФ) на МЕ към 31.08.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 30.09.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Национален фонд (КСФ) на МЕ към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Национален фонд (КСФ) на МЕ към 30.09.2016 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета (В3) на МЕ към 30.09.2016 г.

Баланс в лева на МЕ към 30.09.2016 г.

Отчет за приходите и разходите на МЕ към 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.09.2016 г.

Актуализиран програмен формат на бюджета на Министерство на енергетиката за 2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 31.10.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.10.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.10.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата на администрирани от Национален фонд (КСФ) на МЕ към 31.10.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (В1) на МЕ към 30.11.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.11.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.11.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Национален фонд (КСФ) на МЕ към 30.11.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.12.2016 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. на МЕ към 31.12.2016 г.

Подробен отчет към 31 декември 2016 г. за изпълнението на програмните бюджети за 2016 г. на МЕ

отпечатай тази страница