Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

В Стара Загора и Добрич бяха финализирани проекти по програма "ВЕЕЕЕС"

свали снимката

В Стара Загора и Добрич се състояха заключителните пресконференции за финализирането на два проекта по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", чийто програмен оператор е Министерството на енергетиката. Тя се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 по линия на меморандума между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Екипът на старозагорското металообработващо предприятие "Металик" АД приключи успешно проекта си по програма "ВЕЕЕЕС" за енергийна ефективност по малка грантова схема с безвъзмездна финансова помощ от близо 390 хил. лв. (58% от общата му стойност). Със средствата са закупени и внедрени в производството нова машина за обработка на детайли и автоматизирана система за енергиен мониторинг. В резултат от обновяването е постигнато трикратно спестяване на използваната електрическа енергия в индустриалния процес. Това ще доведе до значително намаляване на себестойността за продукцията и до увеличаване на производствения капацитет около 6 пъти – от 2800 т метални конструкции годишно до близо 12 600 т за същия период. В съответствие с целите на програмата на Финансовия механизъм ще се реализира устойчиво понижение и на генерираните въглеродни емисии. Съществуващите работни места са запазени, открити са и нови с много по-добри условя на труд.

По приоритетна ос "Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините" на процедурата "Енергийна ефективност на сгради" е кандидатствало и спортното училище "Г.С.Раковски" с общежитие (Добрич). Общата стойност на проекта е над 3.2 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ по програмата надхвърля 2.2 млн. лв. Целта е подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията й до близка до нулевото енергийно потребление. Проектът е изпълнен в партньорство със специализирана фирма от Осло. Извършено е енергийно обследване и по инвестиционния проект топлинно са изолирани външните стени и покривът, направено е обезопасяване при евентуален пожар и е подменена дограмата с по-ефективна. Също така са изградени съоръжения за производство на топлинна енергия от ВЕИ и отоплителна инсталация. Подменени са напълно тръбната мрежа и отоплителните тела, което значително намалява енергийните загуби в помещенията. Монтирани са нови термопомпени агрегати "въздух-вода" на електрическа енергия с коефициент на полезно действие 350%. Въведени са също системи за управление и мониторинг на топлоподаването с автоматичен контрол и компютърно следене на показателите. Като цяло учебният корпус ще съкрати топлинните си загуби и ще понижи разходите на енергия за отопление и охлаждане. С промяната зданието отговаря на изискванията за енергопотребление клас "А", като не по-малко от 55% от общата му потребена (доставена) енергия е от ВЕИ. В резултат от енергоспестяването над 76 на сто от енергията само за отопление ще се доставя от възобновяеми източници и ще бъдат спестени над 1812 т СО2.       

 

отпечатай тази страница