Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Успешно приключи проект за енергийна ефективност в "НИПИ-М" АД, финансиран по Норвежката програма

Проектът „Енергийна ефективност и рекуперация“, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (т.нар. Норвежка програма), приключи успешно в „НИПИ-М“ АД, гр. Стара Загора. Чрез изпълнението на проекта са решени проблемите, свързани с високата енергийна интензивност и недостатъчната производителност на част от индустриалните процеси в предприятието. Отпадната топлина от изгорелите димни газове вече се оползотворява, благодарение на изпълнените дейности по проекта.

В рамките на проекта са изпълнени четири мерки за повишаване на енергийната ефективност в предприятието, отчитат бенефициентите.  Сред тях са замяната на седем морално и физически амортизирани заваръчни апарата с такива от последно поколение, както и замяната на стари и неефективни бормашини с по-високопроизводителни и автоматизирани такива. В съществуващата технологична линия за прахово-полимерно боядисване на метални изделия е изградена инсталация за утилизиране на изгорелите газове. Доставена е и е въведена в експлоатация  автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергийното потребление във фирмата. Това ще доведе до спестяване на разходи вследствие на по-доброто планиране на работния процес във фирмата.

Проектът „Енергийна ефективност и рекуперация“ в „НИПИ-М“ АД е финансиран по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

 
отпечатай тази страница